Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 61-75 από 138 Αποτελέσματα
61 I. Tsouderos, M. Voyatzaki and D. Dimelli, "Urban organicity," in The Planned City? ISUF Conference, 2003, pp. 989-995. 2015-11-25
62 I. Tsouderos and D. Dimelli, "Urban planning versus real estate development in Attica," in REAL CORP 007 –To plan is not enough,, Strategies, Plans, Concepts, Projects and their successful implementation in Urban, Regional and Real Estate Development, 2007. pp. 333-340.2015-11-25
63 Y. A. Phillis, V. S. Kouikoglou and C. Verdugo, "Urban sustainability assessment and ranking of cities," Comput. Environ. Urban Syst., vol. 64, pp. 254-265, Jul. 2017. doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2017.03.0022018-05-08
64 P. Petridis, K. Mania, D. Pletinckx, M. White ,"Usability evaluation of the epoch multimodal user interface: designing 3d tangible interactions ," in 2006 ACM symp. on Virtual reality software and techn.(VRST ) ,pp.116-122.doi:10.1145/1180495.11805212015-11-01
65 S. Sylaiou, V. Killintzis, I.Paliokas, K. Mania, P. Patias ,"Usability evaluation of virtual museums’ interfaces visualization technologies,"in 2014 6th Intern.Confe. (VAMR),pp.124-133.doi:10.1007/978-3-319-07464-1_122015-11-02
66 S. Ellis, K. Mania, A. Chalmers, M.Billinghurst, A.Steed ,"Usability evaluation techniques for virtual reality technologies,"in 2002 IEEE Virtual Real. ,pp.299-299.doi: 10.1109/VR.2002.9965472015-11-02
67 C. Makri, J.N. Hahladakis and E. Gidarakos, "Use and assessment of “e-plastics” as recycled aggregates in cement mortar," J. Hazard. Mater., vol. 379, Nov. 2019. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.1207762020-04-06
68 J. N. Hahladakis, W. Calmano and E. Gidarakos, "Use and comparison of the non-ionic surfactants Poloxamer 407 and Nonidet P40 with HP-β-CD cyclodextrin, for the enhanced electroremediation of real contaminated sediments from PAHs", Separat. Purificat. Technol., vol. 113, pp. 104-113, Jul. 2013. doi:10.1016/j.seppur.2013.04.0182015-11-16
69 V.C. Kelessidis, M. Poulakakis , V. Chatzistamou ," Use of Carbopol 980 and CarboxymethylCellulose polymers as rheology modifiers of sodium-bentonite water dispersions," Applied Clay Science, vol. 54, no. 1, pp. 63–69, Nov. 2011. doi: 10.1016/j.clay.2011.07.013 2015-10-30
70 V. Loukopoulos-Kousis and K. Chrysikopoulos, "Use of GreenZyme® for remediation of porous media polluted with jet fuel JP-5," Environ. Technol., vol. 41, no.3, pp. 277-286, 2020. doi: 10.1080/09593330.2018.14970922020-11-26
71 A. Anand, P. C. Pandey, G. P. Petropoulos, A. Pavlides, P. K. Srivastava, J. K. Sharma, and R. K. M. Malhi, “Use of Hyperion for mangrove forest carbon stock assessment in Bhitarkanika forest reserve: a contribution towards blue carbon initiative,” Remote Sens., vol. 12, no. 4, Feb. 2020. doi: 10.3390/rs120405972021-09-20
72 Boulanger B., N.P. Nikolaidis, and N. W. Garrick, "Use of X-ray Fluorescence Spectrometry to Detect Residual Chlorine in Road Salt Deicer Samples", Applied Spectroscopy, Vol. 55, no.11, pp. 1568-1571. Nov. 2001. DOI: 10.1366/00037020119538382015-10-22
73 Μιχαήλ Σταθόπουλος, "Use of a direct adaptive method for regulating enzyme activity", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
74 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, N. Kalogerakis. (2007,September). Use of Advanced Oxidation Processes for the inactivation of E. coli bacteria water suspensions. Prsented at 10th International Conference on Environmental Science and Technology. [Online]. Available: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=98612015-11-15
75 D. Zaharaki, K. Komnitsas, V. Perdikatsis ," Use of analytical techniques for identification of inorganic polymer gel composition," Journal of Materials Science, vol. 45, no. 10, pp. 2715-2724, 2010. doi: 10.1007/s10853-010-4257-22015-11-02
Σελίδες: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |[ Εμφάνιση Όλων ]