Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 91-105 από 182 Αποτελέσματα
91 N. Economou and A. Vafidis, "Geophysical data presentation using GIS, an example from the archaeological site of Itanos, Crete, Greece", in 11th meeting of Greek GIs users, ArcInfo-ArcView, Marathon Data Systems, November 2001.2015-11-13
92 A. Vafidis, M. Manoutsoglou, H.A. Hamdan, Ν. Andronikidis, Μ. Koukadaki, G. Kritikakis, Ν. Oikonomou and N. Spanoudakis, "Geophsical survey at the Omalos Plateau, Chania, Crete", Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXVI, no. 3, pp. 1204-1213. 2015-11-10
93 N. Economou, A. Vafidis, E. Manoutsoglou, H. Hamdan, N. Andronikidis, M. Koukadaki, G. Kritikakis, and N. Spanoudakis, "Geophysical survey at the Omalos Plateau, Chania, Crete", in Proceedings of the 8th Congress of Chartography, 24-26 November 2004.2015-11-13
94 A. Vafidis, A. Sarris, N. Economou and T. Kalpaxis, "Geophysical survey in the archaeological site of Itanos, Lasithi, Greece", in 1st Balkan Geoph. Society Ext. Abstracts, 23-27 September 1996, pp. 54-55. 2015-11-13
95 K. Komnitsas, D. Zaharaki, and V. Perdikatsis, "Geopolymerisation of low calcium ferronickel slags", J. Mater. Sci., vol. 42, no. 9, pp. 3073-3082, May 2007. doi:10.1007/s10853-006-0529-22015-12-03
96 K. Komnitsas, D.Zaharaki, "Geopolymerisation: A review and prospects for the minerals industry," Minerals Engineering, vol. 20, no. 14, pp. 1261–1277, Nov. 2007. doi: 10.1016/j.mineng.2007.07.0112015-11-02
97 Κωνσταντίνος Γεωργουσάκης, "Geostatistical Analysis of permeability data", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20172017-01-31
98 Εμμανουήλ Α. Βαρουχάκης, "Geostatistical analysis and space-time models of aquifer levels application to Mires hydrological basin in the prefecture of Crete", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
99 P. G. Theodoridou, G. P. Karatzas, E. A. Varouchakis and G. A. Corzo Perez. (2015). Geostatistical analysis of groundwater level using Euclidean and non-Euclidean distance metrics and variable variogram fitting criteria. Presented at EGU General Assembly 2015. [Online]. Available: http://www.researchgate.net/profile/George_Karatzas/publication/275517776_Geostatistical_analysis_of_groundwater_level_using_Euclidean_and_non-Euclidean_distance_metrics_and_variable_variogram_fitting_criteria/links/553e00d20cf2c415bb0f8c75.pdf 2015-11-06
100 V.D. Agou, E.A. Varouchakis and D.T. Hristopulos, "Geostatistical analysis of precipitation in the island of Crete (Greece) based on a sparse monitoring network," Environ. Monit. Assess., vol. 191, no. 6, Jun. 2019. doi: 10.1007/s10661-019-7462-82020-06-01
101 Vasiliki Agou, "Geostatistical analysis of precipitation on the island of Crete", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 20162016-02-03
102 K. Komnitsas, K. Modis, M. Doula, V. Kavvadias, D. Sideri, D. Zaharaki, "Geostatistical estimation of risk for soil and water in the vicinity of olive mill wastewater disposal sites," Desalination and Water Treatment, 2015. doi: 10.1080/19443994.2014.9839882015-11-02
103 K. Komnitsas, K. Modis, M. Doula, V. Kavvadias, D. Sideri and D. Zaharaki, "Geostatistical estimation of risk for soil and water in the vicinity of olive mill wastewater disposal sites," Desal. Water Treat., vol. 57, no. 7, pp. 2982-2995, Feb. 2016. doi: 10.1080/19443994.2014.9839882018-10-19
104 K. Komnitsas, K. Modis ," Geostatistical risk assessment at waste disposal sites in the presence of hot spots," Journal of Hazardous Materials,vol. 164, no. 2-3, pp. 1185–1190, May. 2009. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.09.0272015-11-02
105 Y. Tsompanakis ,I. Tzavara ,V. Zania , P.Psarropoulos ," Geosynthetic reinforcement for seismic mitigation of geostructures ,"in 2009 Twelfth Intern.Conf. on Civil, Struc.l and Envi. Engin. Computing .doi:10.4203/ccp.91.2332015-10-09
Σελίδες: |1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |[ Εμφάνιση Όλων ]