Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1306-1320 από 1504 Αποτελέσματα
1306 Σταματίνα Λάμπρου, "Architourism: O ρόλος και η συμβολή της αρχιτεκτονικής στην τουριστική προβολή της Ελλάδας διεθνώς", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20132014-09-26
1307 Pasiouras F, Gaganis C., "Are the financial characteristics of acquired banks similar across the EU? Evidence from the principal market's", Applied Economics Letters, vol. 16, no. 6, pp. 619-623, Mar. 2009. doi: 10.1080/135048507012065442015-10-27
1308 A. H. Gholamipour, K. Papadimitriou, F. Kurdahi, A. Dollas and A. Eltawil "Area, reconfiguration delay and reliability trade-offs in designing reliable multi-mode FIR filters," in IEEE International Design and Test Workshop in conjunction with the IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, 2011, pp. 82-87.2015-11-12
1309 I. Tsouderos and D. Dimelli, "Areal continuity and thematic discontinuity in the cities re-composition," in Urban Futures, continuities and discontinuities of International Federation for Housing and Planning, 2005, pp. 28-29.2015-11-25
1310 N. Spanoudakis, K. Kostis, and K. Mania, "Argumentation for all," in Proceedings of the 35th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC ’20), Brno, Czech Republic, 2020, pp. 980–982, doi: 10.1145/3341105.3374122.2022-05-05
1311 P. Moraitis and N. Spanoudakis, "Argumentation-Based Agent Interaction in an Ambient-Intelligence Context", IEEE Intelligent Systems, vol. 22, no. 6, pp. 84-93, November/December 2007. doi:10.1109/MIS.2007.1012015-11-14
1312 С. Muñoz, G. Gómez, A.I. Stefanakis, C. Plaza de los Reyes, I. Vera-Puerto and G. Vidal, "Aromatic compounds and organic matter behavior in pilot constructed wetlands treating pinus radiata and eucalyptus globulus sawmill industry leachate," Appl. Sci., vol. 9, no. 23, Dec. 2019. doi: 10.3390/app92350462020-04-03
1313 Casentini, B., S.J. Hug, N.P. Nikolaidis, "Arsenic accumulation in irrigated agricultural soils in Northern Greece", Science of Total Environment, Vol. 409, no. 22, pp. 4802–4810, Oct. 2011. doi:10.1016/j.scitotenv.2011.07.0642015-10-23
1314 E. Agrafiotia, D. Kalderisb and E. Diamadopoulos, "Arsenic and chromium removal from water using biochars derived from rice husk, organic solid wastes and sewage sludge," J. Environ. Manage., vol. 133, pp. 309-314, Jan. 2014. doi: 10.1016/j.jenvman.2013.12.007 2015-11-19
1315 I. Meladiotis, N. Veranis, N.P. Nikolaidis. (2002July). Arsenic Contamination in Central Macedonia, Northern Greece: Extent of the Problem and Potential Solutions. Presented at Restoration and Protection of the Environment VI, July 1-5, Skiathos, Greece. [Online]. Available: http://library.certh.gr/pls/hef/libr_search_3.disp_papyrous?id=2281&wha=internal_source_title2&hit=37&rank=7&q_id=17281417&s_string=2006%20&auth_id=0&flag=0&hits_books=37&org_id=&source_title=3396&allIDs=2283,2277,904,6831,2291,2286,2281,905,2280,901,2285,2278,903,2290,895,2276,898,899,6830,2279,2275,2292,902,2274,896,6828,2284,6827,2289,2485,6829,2287,900,2282,897,2273,2288,2015-11-10
1316 Tyrovola, K., and N.P. Nikolaidis, "Arsenic mobility and stabilization in topsoils. Water Research", Vol. 43, no. 6, pp 1589–1596, Apr. 2009. doi:10.1016/j.watres.2009.01.0012015-10-22
1317 Nikolaidis, N.P., G.M. Dobbs, and J.A. Lackovic, "Arsenic Mobility in Contaminated Lake Sediment", Environmental Pollution, Vol. 129, no. 3, pp. 479-487, Jul. 2004. DOI: 10.1016/j.envpol.2003.11.0052015-10-22
1318 Nikolaidis, N.P., G.M. Dobbs, J. Chen, and J.A. Lackovic, "Arsenic Removal by Iron Fillings: Field", Laboratory and Modeling Studies, Vol. 37, no. 6, pp. 1417-1425, Apr. 2003. DOI: 10.1016/S0043-1354(02)00483-92015-10-22
1319 K. Tyrovola, N. P. Nikolaidis, N. Veranis, N. Kallithrakas-Kontos and P.E. Koulouridakis, "Arsenic removal from geothermal waters with zero-valent iron—Effect of temperature, phosphate and nitrate," Water Res., vol. 40, no. 12, pp.2375–2386, Jul. 2006. doi: 10.1016/j.watres.2006.04.0062015-10-08
1320 K. Tyrovola, NP. Nikolaidis, N. Veranis. (2004, June). Arsnic Removal From Groundwater Using Zero Valent Iron – Pilot Application in Geothermal Regions. Presented at Restoration and Protection of the Environment VII. [Online]. Available: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=41742015-11-10
Σελίδες: |...73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 | 88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |[ Εμφάνιση Όλων ]