Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1426-1440 από 1484 Αποτελέσματα
1426 P. Kapsalas, M. Zervakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, E.T. Delegou and A. Moropoulou, "Automated detection of robust morphology regions to quantify corrosion damage and identify its type," presented at CMA4CH Mediterraneum Meeting, Sicily Island, Italy, 2010. 2015-11-06
1427 S. Paspalakis, K. Moirogiorgou, N. Papandroulakis, G. Giakos, and M. Zervakis, “Automated fish cage net inspection using image processing techniques,” IET Image Process., vol. 14, no. 10, pp. 2028–2034, Aug. 2020. doi: 10.1049/iet-ipr.2019.16672021-05-28
1428 D. Trigkakis, G. Petrakis, A. Tripolitsiotis, and P. Partsinevelos, “Automated geolocation in urban environments using a simple camera-equipped Unmanned Aerial Vehicle: a rapid mapping surveying alternative?”, ISPRS Int. J. Geo-Inf., vol. 9, no. 7, Jul. 2020. doi: 10.3390/ijgi90704252021-07-14
1429 A. Karavasileiou, N. Mainas, F. Bouraimis & E. G. M. Petrakis, “Automated ontology instantiation of OpenAPI REST service descriptions,” in Advances in Information and Communication, vol 1363, Advances in Intelligent Systems and Computing, K. Arai, Ed., Cham, Switzerland: Springer, 2021, pp. 945–962, doi: 10.1007/978-3-030-73100-7_65.2023-07-04
1430 Γεώργιος Κων. Κωνσταντόπουλος, "Automated prior knowledge aware optimization for radio frequency integrated circuits", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
1431 N. Spanoudakis, P. Moraitis, "Automated Product Pricing Using Argumentation", in Proceedings of the 5th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, 23-25 April 2009.2015-11-14
1432 S. Dzeroski, G. Potamias, V. Moustakis, G. Charissis, "Automated Revision of Expert Rules for Treating Acute Abdominal Pain in Children," in 6th Conference on Artificial Intelligence in Medicine Europe, 1997, pp. 98-109. doi: 10.1007/BFb00294402015-11-04
1433 Partsinevelos P., A. Stefanidis & P. Agouris , Automated Spatiotemporal Scaling for Video Generalization, IEEE-ICIP 2001, Thessaloniki, Greece, 2001, vol.1 ,p.177 - 180, DOI:10.1109/ICIP.2001.958982 2015-10-13
1434 D. Manolis, I. Papamichail, E. B. Kosmatopoulos and M. Papageorgiou, "Automated tuning of ITS management and control systems: results from real-life experiments," Transport Res C: Emer., vol. 66, pp. 119-135, May 2016. doi: 10.1016/j.trc.2015.08.020 2018-10-15
1435 M. Naderi, M. Papageorgiou, I. Karafyllis and I. Papamichail, "Automated vehicle driving on large lane-free roundabouts," in 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2022, pp. 1528-1535, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9922249.2023-01-04
1436 L. Ragia, V. Paravolidakis, K. Moirogiorgou and M. Zervakis, "Automated waterline extraction for optimal land use - a case study in Crete," in 2nd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, 2016, pp. 99-104. doi: 10.5220/0005934000990104 2018-10-30
1437 K. Giannakaki, G. Giannakakis, P. Vorgia, M. Klados and M. Zervakis, "Automatic absence seizure detection evaluating matching pursuit features of EEG signals," in 19th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, 2019, pp. 886-889. doi: 10.1109/BIBE.2019.001652020-04-22
1438 K. Ntalianis, N. Tsapatsoulis, A. Doulamis, N. Matsatsinis ," Automatic annotation of image databases based on implicit crowdsourcing, visual concept modeling and evolution,"Multi. Tools and Applications,vol. 69 ,no. 2,pp. 397-421,Mar. 2014.doi:10.1007/s11042-012-0995-22015-11-03
1439 K. Giannakaki, K. Moirogiorgou, M. Zervakis, N. Anousakis-Vlachochristou, G. K. Matsopoulos, C. Komporozos, V. Sourides, G. Katsimagklis, M. Drakopoulou, K. Toutouzas, C. Avgeropoulou and A. Androulakis, "Automatic aortic valve area detection in echocardiography images using convolutional neural networks and U-net architecture for bicuspid aortic valve recognition," presented at the 2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), Kaohsiung, Taiwan, 2021, doi: 10.1109/IST50367.2021.9651398.2023-05-11
1440 Βασίλειος Παραβολιδάκης, "Automatic coastline extraction from aerial images using edge detection and optimization procedures", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-05-31
Σελίδες: |...81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 | 96 |97 |98 |99 |[ Εμφάνιση Όλων ]