Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-20 από 12754 αποτελέσματα
16 P. Koutsianitis, G. K. Tairidis, G. A. Drosopoulos, G. A. Foutsitzi and G. E. Stavroulakis, "Effectiveness of optimized fuzzy controllers on partially delaminated piezocomposites," Acta Mech., vol. 228, no. 4, pp. 1373-1392, April 2017. doi: 10.1007/s00707-016-1771-6
2018-05-18
17 A. Spiliopoulou, I. Papamichail, M. Papageorgiou, Y. Tyrinopoulos and J. Chrysoulakis, "Macroscopic traffic flow model calibration using different optimization algorithms," Oper. Res., vol. 7, no. 1, pp. 145-164, April 2017. doi: 10.1007/s12351-015-0219-4
2018-05-18
18 K. Agiadi, A. Antonarakou, G. Kontakiotis, N. Kafousia, P. Moissette, J.-J. Cornée, E. Manoutsoglou and V. Karakitsios, "Connectivity controls on the late Miocene eastern Mediterranean fish fauna," Int. J. Earth Sci., vol. 106, no. 3, pp. 1147-1159, April 2017. doi: 10.1007/s00531-016-1355-7
2018-05-18
19 N. Kalogerakis, K. Karkanorachaki, G. C. Kalogerakis, E. I. Triantafyllidi, A. D. Gotsis, P. Partsinevelos and F. Fava, "Microplastics generation: onset of fragmentation of polyethylene films in marine environment mesocosms," Front. Mar. Sci., vol. 4, Mar., 2017. doi: 10.3389/fmars.2017.00084
2018-05-18
20 İ. Demirci, M. E. Candansayar, A. Vafidis and P. Soupios, "Two dimensional joint inversion of direct current resistivity, radio-magnetotelluric and seismic refraction data: An application from Bafra Plain, Turkey," J. Appl. Geophys., vol. 139, pp. 316-330, April 2017. doi: 10.1016/j.jappgeo.2017.03.002
2018-05-18
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...