Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 31-35 από 4088 αποτελέσματα
31 Μαρία Αντωνίου, "Σχεδίαση και κατεργασία πολυαξονικών επιφανειών με τη χρήση του λογισμικού CAD/CAM NX", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-05-31
32 Γεώργιος Μανωλεσάκης, "Μελέτη λαθών στην πρόβλεψη κόστους και χρόνου, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-05-31
33 A. Khataee, B. Kayan, D. Kalderis, A. Karimi, S. Akay and M. Konsolakis, "Ultrasound-assisted removal of Acid Red 17 using nanosized Fe3O4-loaded coffee waste hydrochar," Ultrason. Sonochem., vol. 35, pt. 1, pp. 72-80, Mar. 2017. doi: 10.1016/j.ultsonch.2016.09.004
2018-05-29
34 E. G. Carayannis, Y. Goletsis and E. Grigoroudis, "Composite innovation metrics: MCDA and the Quadruple Innovation Helix framework," Technol. Forecast. Soc. Change, vol. 131, pp. 4-17, Jun. 2017. doi: 10.1016/j.techfore.2017.03.008
2018-05-29
35 E. Chelmis, D. Niklis, G. Baourakis and C. Zopounidis, "Multiciteria evaluation of football clubs: the Greek Superleague," Oper. Res., pp 1-30, Feb. 2017.doi: 10.1007/s12351-017-0300-2
2018-05-29
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...