Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 26-30 από 2446 αποτελέσματα
26 H. Akbari and D. Kolokotsa, "Three decades of urban heat islands and mitigation technologies research," Energ. Buildings, vol. 133, Dec. 2016, pp. 834-842. doi: 10.1016/j.enbuild.2016.09.067
2018-06-28
27 E. A. Varouchakis, K. Kolosionis and G. P. Karatzas, "Spatial variability estimation and risk assessment of the aquifer level at sparsely gauged basins using geostatistical methodologies," Earth Sci. Inform., vol. 9, no. 4, pp. 437-448, Nov. 2016. doi: 10.1007/s12145-016-0265-3
2018-06-28
28 H. Doukas, E. Siskos, J. Psarras, C. Malamatenios, S. Tournaki and T. Tsoutsos, "Qualification roadmap empowering the Greek building sector workforce in the field of energy," Renew. Sust. Energ. Rev., vol. 65, pp. 992-1004, Nov. 2016. doi: 10.1016/j.rser.2016.07.022
2018-06-28
29 Δήμητρα Παππά, "Διαχείριση υδατικών πόρων λεκανών απορροής Πλατύ και Φανερωμένης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-06-28
30 K. Drivas, A. Panagopoulos and S. Rozakis, "Instigating entrepreneurship to a university in an adverse entrepreneurial landscape," J. Technol. Transf., pp. 1-20, Nov. 2016. doi: 10.1007/s10961-016-9525-0
2018-06-27
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...