Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 21-25 από 2346 αποτελέσματα
21 K. Komnitsas, G. Bartzas and M. T. Hernández-Fernández, "Assessment of groundwater vulnerability to pollution in Barrax, Albacete, Spain," Acta Hortic., vol. 1146, pp. 221-226, Nov. 2016. doi: 10.17660/ActaHortic.2016.1146.29
2018-06-27
22 Ευαγγελία Ντούρμα, "Διερεύνηση μείωσης τοξικότητας υγρών αποβλήτων και κομπόστ μέσω προσθήκης βιοεξανθρακώματος (biochar)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-06-27
23 Εμμανουήλ Λαμπαδαρίδης, "Σύγκριση χημικών αναλύσεων εμφιαλωμένων νερών με χημικές αναλύσεις υδάτων πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας από την περιοχή της Μεσσαράς-Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-06-25
24 Rui-Miguel Figueiredo-Lopes-Pereira, "Exploration of a mine waste dump failure", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018
2018-06-12
25 S. Kamenopoulos, Z. Agioutantis and K. Komnitsas, "A new hybrid decision support tool for evaluating the sustainability of mining projects," Int. J. Min. Sci. Technol., vol. 28, no. 2, pp. 259-265, Mar. 2018. doi: 10.1016/j.ijmst.2017.07.001
2018-06-08
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...