Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 21-25 από 2343 αποτελέσματα
21 Rui-Miguel Figueiredo-Lopes-Pereira, "Exploration of a mine waste dump failure", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018
2018-06-12
22 S. Kamenopoulos, Z. Agioutantis and K. Komnitsas, "A new hybrid decision support tool for evaluating the sustainability of mining projects," Int. J. Min. Sci. Technol., vol. 28, no. 2, pp. 259-265, Mar. 2018. doi: 10.1016/j.ijmst.2017.07.001
2018-06-08
23 K. Kaklis, S. Mavrigiannakis, V. Saltas, F. Vallianatos and Z. Agioutantis, "Using acoustic emissions to enhance fracture toughness calculations for CCNBD marble specimens," Frattura integr. strutt., vol. 11, no. 40, pp. 1-17, Apr. 2017. doi: 10.3221/IGF-ESIS.40.01
2018-06-08
24 G. Exadaktylos, G. Xiroudakis and M. Stavropoulou, "Three-Dimensional Elastic Analysis of Rock Excavations by Using the g2 Constant Displacement Discontinuity Method " in ISRM European Rock Mechanics Symposium, vol. 191, 2017, pp.1087-1095. doi: 10.1016/j.proeng.2017.05.282
2018-06-05
25 G. Bartzas, D. Zaharaki, M. Doula and K. Komnitsas, "Evaluation of groundwater vulnerability in a Greek Island using GIS-based models," Desalin. Water Treat., vol. 67, pp. 61-73, Mar. 2017. doi: 10.5004/dwt.2017.20366
2018-06-04
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...