Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 21-25 από 2290 αποτελέσματα
21 K. Komnitsas, D. Zaharaki, G. Bartzas and G. Alevizos, "Adsorption of scandium and neodymium on biochar derived after low-temperature pyrolysis of sawdust," Minerals-Basel, vol. 7, no. 10, Oct. 2017. doi: 10.3390/min7100200
2018-03-22
22 G. Bartzas and K. Komnitsas, "Life cycle analysis of pistachio production in Greece," Sci. Total Environ., vol. 595, pp. 13-24, Oct. 2017. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.03.251
2018-03-22
23 D. Vamvuka and S. Sfakiotakis, "Thermal behaviour and reactivity of swine sludge and olive by-products during co-pyrolysis and co-combustion," Waste Biomass Valori., pp. 1-10, Oct. 2017. doi :10.1007/s12649-017-0118-4
2018-03-21
24 V. Karakitsios, J.-J. Cornée, T. Tsourou, P. Moissette, G. Kontakiotis, K. Agiadi, E. Manoutsoglou, M. Triantaphyllou, E. Koskeridou, H. Drinia and D. Roussos, "Messinian salinity crisis record under strong freshwater input in marginal, intermediate, and deep environments: the case of the North Aegean," Paleogeogr Palaeocl., vol. 485, pp. 316-335, Nov. 2017. doi:10.1016/j.palaeo.2017.06.023
2018-03-21
25 Βασιλική Καρμάλη, "Εμπλουτισμός λατεριτών με εκλεκτική λειοτρίβηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-03-21
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...