Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γενικό Τμήμα

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 181-185 από 198 αποτελέσματα
181 Δημήτριος Γ. Παναυλάκης, "Μελέτη χρονικής εξέλιξης των βασικότερων πυρηνικών αντιδράσεων σύντηξης για παραγωγή καθαρής ενέργειας σε μηχανές μαγνητικού περιορισμού πλάσματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.
2014-03-24
182 Γεωργία Βυζιράκη, "Βαθμός αποτίμησης τραπεζικών ιδρυμάτων Ν. Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.
2014-03-24
183 Χρήστος Κοντάκης, "Υπηρεσίες υγείας στην μητροπολιτική περιοχή του Δήμου Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.
2014-03-24
184 Αθανάσιος Στριλάκος, "Ουρές αναμονής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.
2014-03-24
185 Ειρήνη Γεντεκάκη, "Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ελλάδα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.
2014-03-24
Pages: |...32 |33 |34 |35 |36 | 37 |38 |39 |40 |