Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 425 αποτελέσματα
1 G. Hatzivasilis, I. Papaefstathiou, D. Plexousakis, C. Manifavas and N. Papadakis, "AmbISPDM: managing embedded systems in ambient environments and disaster mitigation planning," Appl. Intell., pp. 1-21, Aug. 2017. doi: 10.1007/s10489-017-1030-02018-04-18
2 M. Antonakakis, S. I. Dimitriadis, M. Zervakis, A. C. Papanicolaou and G. Zouridakis, "Altered rich-club and frequency-dependent subnetwork organization in mild traumatic brain injury: α MEG resting-state study," Front. Hum. Neurosci., vol. 11, Aug. 2017. doi: 10.3389/fnhum.2017.004162018-04-18
3 S. Sotiriadis, N. Bessis, E. G. M. Petrakis, C. Amza, C. Negru and M. Mocanu, "Virtual machine cluster mobility in inter-cloud platforms," Future Gener. Comp. Sy., vol. 74, pp. 179-189, Sept. 2017. doi: 10.1016/j.future.2016.02.0072018-04-17
4 M. Kastrinakis, G. Badawy, M. N. Smadi and P. Koutsakis, "Video frame size modeling for user-generated traffic in an enterprise-like environment," Comput. Commun., vol. 109, pp. 24-37, Sept. 2017. doi: 10.1016/j.comcom.2017.05.0082018-04-17
5 Y. Yang, E. Koutroulis, A. Sangwongwanich and F. Blaabjerg, "Pursuing photovoltaic cost-effectiveness: absolute active power control offers hope in single-phase PV systems," IEEE Ind. Appl. Mag., vol. 23, no. 5, pp. 40-49, Sept-Oct, 2017. doi: 10.1109/MIAS.2016.26007222018-04-16
6 I. Mandourarakis and E. Koutroulis, "Unified system- and circuit-level optimization of RES-based power-supply systems for the nodes of wireless sensor networks," IEEE T. Ind. Inform., vol. 14, no. 2, pp. 598-607, Feb. 2018. doi:10.1109/TII.2017.27517492018-03-29
7 A. Papadopoulos, T. Tsoutsos, M. Frangou, K. Kalaitzakis, N. Stefanakis and A. G. Boudouvis, "Innovative optics for concentrating photovoltaic/thermal (CPVT) systems–the case of the PROTEAS Solar Polygeneration System," Int. J. Sust. Energ., vol. 36, no. 8, pp. 775-786, Sept. 2017. doi: 10.1080/14786451.2015.11001952018-03-28
8 K. Bacharidis, K. Moirogiorgou, G. Koukiou, G. Giakos and M. Zervakis,"Stereo system for remote monitoring of river flows," Multimed. Tools Appl., pp. 1-32, Sept. 2017. doi: 10.1007/s11042-017-5148-12018-03-26
9 E. Compagno, G. De Chiara, D. G. Angelakis and G.M. Palma, "Tunable polarons in Bose-Einstein condensates," Sci. Rep., vol. 7, no.1, Dec. 2017. doi:10.1038/s41598-017-02398-52018-03-16
10 G. Hatzivasilis, I. Papaefstathiou and C. Manifavas, "SCOTRES: secure routing for IoT and CPS," IEEE Internet Things J., vol. 4, no.6, pp. 2129-2141, Dec. 2017. doi:10.1109/JIOT.2017.27528012018-03-12
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...