Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 748 αποτελέσματα
1 E. Agrafioti, D. Kalderis and E. Diamadopoulos, "Ca and Fe modified biochars as adsorbents of arsenic and chromium in aqueous solutions", Journal of Environmental Management, vol. 146, pp. 444-450, Dec. 2014. doi: 10.1016/j.jenvman.2014.07.0292015-11-19
2 Α. Katsoni, D. Mantzavinos and E. Diamadopoulos, "Coupling digestion in a pilot-scale UASB reactor and electrochemical oxidation over BDD anode to treat diluted cheese whey", Environmental Science and Pollution Research, vol. 21, no. 21, pp. 12170-12181, Sep. 2014. doi: 10.1007/s11356-014-2960-22015-11-19
3 Α. Katsoni, D. Mantzavinos and E. Diamadopoulos, "Sequential treatment of diluted olive pomace leachate by digestion in a pilot scale UASB reactor and BDD electrochemical oxidation", Water Research, vol. 57, pp. 76-86, June 2014. doi:10.1016/j.watres.2014.03.0102015-11-19
4 E. Agrafiotia, D. Kalderisb and E. Diamadopoulos, "Arsenic and chromium removal from water using biochars derived from rice husk, organic solid wastes and sewage sludge", Journal of Environmental Management, vol. 133, pp. 309-314, Jan. 2014. doi: 10.1016/j.jenvman.2013.12.007 2015-11-19
5 L.A. Ioannou, C. Michael, N. Vakondios, K. Drosou, N.P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos and D. Fatta-Kassinos, "Winery wastewater purification by reverse osmosis and oxidation of the concentrate by solar photo-Fenton", Separation and Purification Technology, vol. 118, pp. 659-669, Oct. 2013. doi: 10.1016/j.seppur.2013.07.0492015-11-19
6 S. Solak, N. Vakondios, I. Tzatzimaki, E. Diamadopoulos, M. Arda, N. Kabay and M. Yüksel, "A comparative study of removal of endocrine disrupting compounds (EDCs) from treated wastewater using highly crosslinked polymeric adsorbents and activated carbon", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 89, no. 6, pp. 819-824, June 2014. doi: 10.1002/jctb.43152015-11-19
7 E. Lacasa, E. Tsolaki, Z. Sbokou, M. Andrés Rodrigo, D. Mantzavinos and Evan Diamadopoulos, "Electrochemical disinfection of simulated ballast water on conductive diamond electrodes", vol. 223, pp. 516-523, May 2013. doi:10.1016/j.cej.2013.03.0032015-11-19
8 E. Agrafioti, G. Bouras, D. Kalderis and E. Diamadopoulos, "Biochar production by sewage sludge pyrolysis", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 101, pp. 72-78, May 2013. doi: 10.1016/j.jaap.2013.02.0102015-11-19
9 E. Loupasakia and E. Diamadopoulos, "Comparative evaluation of three attached growth systems and a constructed wetland for in situ treatment of raw municipal wastewater, Environmental Technology, vol. 34, no. 12, pp. 1503-1512, Dec. 2013. doi: 10.1080/09593330.2012.7586612015-11-19
10 E. Loupasaki and E. Diamadopoulos, "Attached growth systems for wastewater treatment in small and rural communities: a review", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 88. no. 2, pp. 190-204, Feb. 2013. doi: 10.1002/jctb.39672015-11-19
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...