Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 1049 αποτελέσματα
1 C. Koukouzas, A. E. Foscolos, and T. Kotis, "Research and exploration of coal in Greece: a view to the future", Energy Sourc., vol. 19, no. 4, pp. 335-347, 1997. doi:10.1080/009083197089088542015-12-05
2 T. Gentzis, F. Goodarzi, and A. E. Foscolos, "Geochemistry and mineralogy of Greek lignites from the Ioannina basin", Energy Sourc., vol. 19, no. 2, pp. 111-128, 1997. doi:10.1080/009083197089088372015-12-05
3 A. E. Foscolos, F. Goodarzi, C. Koukouzas, and A. E. Hatziyiannis, "Assessment of environmental impact of coal exploration and exploitation in the Drama basin, Northeastern Greek-Macedonia", Energy Sourc., vol. 20, no. 9, pp. 795-820, 1998. doi:10.1080/009083198089700992015-12-05
4 A. Giannouli, S. Kalaitzidis, G. Siavalas, A. Chatziapostolou, K. Christanis, S. Papazisimou, C. Papanicolaou, and A. Foscolos, "Evaluation of Greek low-rank coals as potential raw material for the production of soil amendments and organic fertilizers", Int. J. Coal Geol., vol. 77, no. 3-4, pp. 383-393, Jan. 2009. doi:10.1016/j.coal.2008.07.0082015-12-05
5 T. Gentzis, F. Goodarzi, C. N. Koukouzas, and A. E. Foscolos, "Petrology, mineralogy, and geochemistry of lignites from Crete, Greece", Int. J. Coal Geol., vol. 30, no. 1-2, pp. 131-150, Jun. 1996. doi:10.1016/0166-5162(95)00034-82015-12-05
6 M. G. Fowler, T. Gentzis, F. Goodarzi, and A. E. Foscolos, "The petroleum potential of some Tertiary lignites from northern Greece as determined using pyrolysis and organic petrological techniques", Organic Geochem., vol. 17, no. 6, pp. 805-826, 1991. doi:10.1016/0146-6380(91)90022-C2015-12-05
7 D. Pentari, J. Typou, F. Goodarzi, and A. E. Foscolos, "Comparison of elements of environmental concern in regular and reclaimed soils, near abandoned coal mines Ptolemais–Amynteon, northern Greece: Impact on wheat crops", Int. J. Coal Geol., vol. 65, no. 1-2, pp. 51-58, Jan. 2006. doi:10.1016/j.coal.2005.04.0082015-12-05
8 C. Papanicolaou, T. Kotia, A. Foscolos, and F. Goodarzi, "Coals of Greece: a review of properties, uses and future perspectives", Int. J. Coal Geol., vol. 58, no. 3, pp. 147-169, May 2004. doi:10.1016/j.coal.2003.10.0062015-12-05
9 A. E. Foscolos, F. Goodarzi, C. N. Koukouzas, and G. Hatziyannis, "Reconnaissance study of mineral matter and trace elements in Greek lignites", Chemical Geol., vol. 76, no. 1-2, pp. 107-130, Jul. 1989. doi:10.1016/0009-2541(89)90131-92015-12-05
10 T. G. Powell, A. E. Foscolos, P. R. Gunther, and L. R. Snowdon, "Diagenesis of organic matter and fine clay minerals: a comparative study", Geochim. Cosmochim. Acta, vol. 42, no. 8, pp. 1181-1197, Aug. 1978. doi:10.1016/0016-7037(78)90113-82015-12-05
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...