Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 168 αποτελέσματα
1 P. Parthenios, S. Petrovski, N. Chatzopoulou and K. Mania, "Reciprocal transformations between music and architecture as a real-time supporting mechanism in urban design," Int. J. Architect. Comput., vol. 14, no. 4, pp. 349-357, Dec. 2016. doi: 10.1177/14780771166707432018-07-02
2 C. E. Chalioris, C. G. Karayannis, G. M. Angeli, N. A. Papadopoulos, M. J. Favvata and C. P. Providakis, "Applications of smart piezoelectric materials in a wireless admittance monitoring system (WiAMS) to structures-tests in RC elements," Case Stud. Constr. Mater., vol. 5, pp. 1-18, Dec. 2016. doi: 10.1016/j.cscm.2016.03.0032018-06-28
3 M. E. Stavroulaki, B. Riveiro, G. A. Drosopoulos, M. Solla, P. Koutsianitis and G. E. Stavroulakis, "Modelling and strength evaluation of masonry bridges using terrestrial photogrammetry and finite elements," Adv. Eng. Softw., vol. 101, pp. 136-148, Nov. 2016. doi: 10.1016/j.advengsoft.2015.12.007 2018-06-28
4 B. Conde, G. A. Drosopoulos, G. E. Stavroulakis, B. Riveiro and M. E. Stavroulaki, "Inverse analysis of masonry arch bridges for damaged condition investigation: application on Kakodiki bridge," Eng. Struct., vol. 127, pp. 388-401, Nov. 2016.doi: 10.1016/j.engstruct.2016.08.0602018-06-27
5 D. P. Dimelli, "The effects of tourism in Greek insular settlements and the role of spatial planning," J. Knowl. Economy, vol. 8, no. 1, pp. 319-336, Mar. 2017. doi: 10.1007/s13132-016-0364-x2018-06-04
6 A. Valouma, A. Verganelaki, I. Tetoros, P. Maravelaki-Kalaitzaki and E. Gidarakos, "Magnesium oxide production from chrysotile asbestos detoxification with oxalic acid treatment," J. Hazard. Mater., vol. 336, pp. 93-100, Aug. 2017. doi: 10.1016/j.jhazmat.2017.04.0192018-05-31
7 M. Amenta, I. Karatasios, P. Maravelaki-Kalaitzaki and V. Kilikoglou, "The role of aggregate characteristics on the performance optimization of high hydraulicity restoration mortars," Constr. Build. Mater., vol. 153, pp. 527-534, Oct. 2017. doi:10.1016/j.conbuildmat.2017.07.1342018-03-21
8 E. Marmaras and D. Dimelli, "An approach to the development possibilities of small Greek settlements: the case of Chania’s region in Crete", J. Socio-Econ. Issues, vol. 2, no. 2, June 2012.2015-11-25
9 S. Yiannoudes, “Kinetic Digitally-Driven Architectural Structures as ‘Marginal’ Objects - A Conceptual Framework”, Footprint: Delft School of Design Journal, no. 6, Spring 2010, pp. 41-54. doi: 10.7480/footprint.4.1.718 2015-11-18
10 S. Yiannoudes, “The visionary project of the architectural avant-garde of the 1960's as a challenge for the design of contemporary architecture”, JOELHO-Revista de Cultura Arquitectonica, no 4, 2013, pp.100-103. doi: 10.14195/1647-8681_4_162015-11-18
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...