Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 224 αποτελέσματα
1 D. Dimelli, "The development of public services allocation in the Athenians basin", in 6th International Conference Rights, Responsibilities and Equity in LandUse Planning, 7-10 February 2012.2015-11-25
2 D. Dimelli, "The urban planning legislation in Greece: A history of 180 years", in Fourth International Academic Conference on Planning, Law, and PropertyRights, 10-12 February 2010.2015-11-25
3 D. Dimelli, "The application of the new Greek Tourism Institutional Frame in Crete", in 3rd IRT International Scientific Conference, Integrated Relational Tourism - Territories and Development in the Mediterranean Area, 24-26 Octomber 2009.2015-11-25
4 D. Dimelli, D. Vakalopoulos and M. Dimelli, "The Greek urban status as it has resulted from the planning laws through time", in The Annual Congress of the association of European Schools of Planning, 15-18 July 2009.2015-11-25
5 Ι. Τσουδερός και Δ. Διμέλλη, "Η μεταβολή των ιδιοτήτων του χώρου υπό την επίδραση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας", στο «Μεταλλαγές και (Α)συνέχειες – Πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρο» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 4-5 Ιουλίου 2008.2015-11-25
6 I. Tsouderos and D. Dimelli, "The Urban Sustainability's control in the Athens Basin", in Making Cities Livable, 20-24 June 2005.2015-11-25
7 D. Dimelli, D. Vakalopoulos and M. Dimelli, "The need for the reform of the Greek planning system, through the new economic conditions", in 27th Conference of Planning for Resilient Cities and Regions, 15-19 July 2013.2015-11-25
8 D. Dimelli, "The framework for land uses and its effect in the functional structure of Greek urban areas", in International Conference on “Changing Cities”: Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, 18-21 June 2013.2015-11-25
9 D. Dimelli, "The challenge of economic regeneration in small settlements of Greece", in PLANNING TIMES, 20-23 May 2013.2015-11-25
10 Δ. Διμέλλη, "Η αστική διάχυση στα Μεσόγεια Αττικής", στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.2015-11-25
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...