Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αστικά ξενοδοχεία, χωρικές ιδιότητες και κατευθύνσεις σχεδιασμού: χώρος, σχεδιασμός και δομημένο περιβάλλον

Papatzanakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C1D12CBA-60EC-4314-9DC4-C81E2E1A1626
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η έρευνα και ο εμπλουτισμός των σχεδιαστικών αρχών που πρέπει να διέπουν ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, έτσι ώστε αυτό να προσφέρει ευελιξία στις επιλογές χωροθέτησης των λειτουργιών.Στόχο αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών στο μέγιστο δυνατό βαθμό με γνώμονα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν αυτούς του χώρους. Στο ξεκίνημα της έρευνας τεκμηριώνεται η ανάγκη που επιβάλει τη μελέτη αυτή και προσδιορίζονται οι ομάδες ατόμων τις οποίες θα ικανοποιεί ένας τέτοιος σχεδιασμός.Στη συνέχεια, παραθέτονται έργα και πρακτικές των οποίων η σύλληψη και η δημιουργία κινούνται στα πλαίσια της ευελιξίας και ανταποκρίνονται στις χωρικές ποιότητες που αναζητούμε.Από την ανάλυση τους προκύπτουν οι βασικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό τους και μπορούν να αποτελέσουν γνώμονα για την συνέχεια. Προκύπτουν έτσι, συμπεράσματα και κατευθύνσεις που αφορούν την οργάνωση του χώρου και ορίζουν εντέλει τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η σύλληψη και ο σχεδιασμός ενός ευέλικτου δωματίου ξενοδοχείου

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά