Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η εξέλιξη της γεωλογικής χαρτογράφησης στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις

Kloukina Marina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DEA4FBF5-A6A5-49F8-AB9C-ADC03D0D1820
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίνα Κλουκίνα, "Η εξέλιξη της γεωλογικής χαρτογράφησης στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.100014
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης της της γεωλογικής χαρτογράφησης στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις διαχρονικά σε διάφορες περιοχές: από την Αίγυπτο στην αρχαιότητα και μέσω των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης , σε χώρες της νοτίου Αμερικής μετά την ανακάλυψή της από τον Κολόμβο έως και την σύγχρονη εποχή. Στις περιοχές αυτές οι γεωλογικές, τοπογραφικές έρευνες και η χαρτογράφηση γίνονταν χρησιμοποιώντας όργανα όπως η μαγνητική πυξίδα και αργότερα ο θεοδόλιχος κ.α , για μεγαλύτερη ακρίβεια στις αρχικά δύσκολες μετρήσεις σε υπόγειες στοές. Οι πρώτοι χάρτες που δημιουργήθηκαν αν και δεν ήταν από εξειδικευμένους μηχανικούς, αποτέλεσαν τη βάση για την εξέλιξη της γεωλογικής χαρτογράφησης των υπόγειων ορυχείων και λειτούργησαν πολλές φορές ως αρχεία της φυσικής ιστορίας. Με την πάροδο του χρόνου η κατασκευή χαρτών γινόταν από τοπογράφους, μηχανικούς εξόρυξης και γεωλόγους για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Ωστόσο πολλοί ιδιοκτήτες ορυχείων θεωρούσαν ότι οι χάρτες δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν στα ορυχεία. Συγκεκριμένα, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αργός ρυθμός παραγωγής, αφού οι μεταλλωρύχοι μπορούσαν να εργαστούν αρχικά υπόγεια χωρίς τη βοήθεια των χαρτών ενώ ταυτόχρονα η ανάπτυξη της τοπογραφίας και της χαρτογράφησης των ορυχείων σταματούσε κατά διαστήματα γιατί δινόταν κατά χρονικές περιόδους έμφαση στο καλλιτεχνικό τμήμα των χαρτών παρά στην ακρίβεια και τη σαφήνεια τους και όχι στον συνδυασμό τους.Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν διαχρονικά οι διάφοροι χαρτογράφοι κατά τη διαδικασία γεωλογικής χαρτογράφησης των υπόγειων χώρων, που οφείλονταν κυρίως σε μια σωρεία παραγόντων τόσο γεωλογικής φύσης όσο και τεχνικής /τεχνολογικής . Ο καθοριστικός παράγοντας που επέδρασε καθοριστικά στην ουσιαστική εξέλιξη της γεωλογικής χαρτογράφησης και των υπόγειων χώρων ήταν η αλλαγή του νομικού πλαισίου σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων στα ορυχεία, καθώς και τη θέσπιση νόμων που πρέπει να πληρούν τα ορυχεία με σκοπό τη σωστή λειτουργία τους. Η συστηματική δημιουργία εκτός των τοπογραφικών και γεωλογικών χαρτών έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξόρυξη των υπόγειων εκμεταλλεύσεων . Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η κατασκευή και συνεπώς η χρήση των γεωλογικών χαρτών στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις να καθιερωθεί ως σημαντικό επιστημονικό και πρακτικό βοήθημα των μηχανικών εξόρυξης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά