Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

7.3M Μοναδικές Επισκέψεις.
Πλήρη Στατιστικά...

Ιδρυματικό Αποθετήριο

Καλώς ήρθατε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το ιδρυματικό αποθετήριο δημιουργήθηκε για την αποθήκευση, οργάνωση, διατήρηση και διάχυση του ψηφιακού υλικού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το ψηφιακό υλικό του αποθετηρίου ενημερώνεται συνεχώς με νέα τεκμήρια όπως διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές διατριβές, έγγραφα συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις και τεχνικές εκθέσεις.

Το ΙΑ είναι συμβατό με τις βασικές απαιτήσεις του OpenAIRE (Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αξιοποίησης αποθετηρίων για την προαγωγή της Ανοικτής Επιστήμης) και πλήρως διαλειτουργικό με την υπηρεσία UsageCounts του OpenAIRE και του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (EOSC)”. Επίσης, έχει περιληφθεί στο ROARMAP (διεθνές μητρώο πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης) και στο OpenDOAR (διεθνής κατάλογος αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης). Ευρετηριάζεται από το openarchives.gr (πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού) και την εφαρμογή ελέγχου πρωτοτυπίας κειμένων Turnitin.

Κοινότητες

Πλοηγηθείτε στις Κοινότητες του Αποθετηρίου