Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιάζοντας για το εφήμερο: Εφαρμογή πολυμορφικών επίπλων στο χώρο.

Koumpia Emmanouela

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F470701D-2327-4475-A515-1355E1BA4CDA
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουέλα Κουμπιά, "Σχεδιάζοντας για το εφήμερο: Εφαρμογή πολυμορφικών επίπλων στο χώρο.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.100238
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολυμορφικών επίπλων με στόχο την επίδειξη τριών βασικών εφήμερων χρήσεων του χώρου. Η μελέτη αυτή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η κατάλληλη χρήση των επίπλων μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία δυναμικών και πολυλειτουργικών χώρων, που μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικές χρήσεις. Τα πολυμορφικά αυτά έπιπλα χαρακτηρίζονται από την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά τους, επιτρέποντας την ταχεία μεταβολή του χώρου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.Αρχικά, αναλύονται κάποιες βασικές έννοιες, όπως η ευελιξία, οι εφήμεροι χώροι, το modularity και αναφέρεται η αναγκαιότητα για πολυμορφικά έπιπλα στον σύγχρονο κόσμο. Ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού των επίπλων, από την αρχική ιδέα και τα πρώτα σχέδια μέχρι την τελική υλοποίηση. Στη συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή των επίπλων σε έναν συγκεκριμένο πολυχώρο, αναλύοντας τις εξής τρεις εφήμερες χρήσεις: έναν εκθεσιακό χώρο, έναν εργασιακό χώρο και ένα χώρο εκδηλώσεων.Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί ότι τα πολυμορφικά έπιπλα μπορούν να ενισχύσουν την ευελιξία και την αποδοτικότητα του χώρου, προσφέροντας λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και εύκολα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των χρηστών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά