Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανοιχτό θέατρο: η μορφολογική εξέλιξη και ο επαναπροσδιορισμός του.

Chatziaslan Eleni-Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3060F7E1-9C2D-42F3-B1CA-E3FC1ECFC324
Έτος 2024
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Δέσποινα Χατζηασλάν, " Ανοιχτό θέατρο : η μορφολογική εξέλιξη και ο επαναπροσδιορισμός του", ερευνητική εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.100318
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ίδια η λέξη «θέατρο» σημαίνει τόσο την τελούμενη πράξη, όσο και το χώρο ή το ειδικό κτίσμα που προορίζεται για αυτή. Από τη μελέτη υφιστάμενων παραστατικών χώρων, όπως αυτοί εξελίχθηκαν διαχρονικά έχουν ταξινομηθεί σε δύο βασικές κατηγορίες: ανοιχτό και κλειστό θέατρο. Η μονοσήμαντη διάκριση τους όμως δεν είναι και τόσο απλή. Για την αρχιτεκτονική του θεάτρου είναι εφικτό να εντοπιστεί κάτι, ως «σύστημα», ως σχηματική συνοχή ή δομική αντιστοιχία. Η παρούσα εργασία ερευνά τη μορφολογική εξέλιξη του ανοιχτού θεάτρου και τις υβριδικές μορφές που εμφανίζονται στη σύγχρονη εποχή, στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στόχος η εγγύτερη εικόνα για τον ορισμό του θεατρικού χώρου και η διασαφήνιση της έννοιας του ανοιχτού θεάτρου, με την εποπτεία της ιστορικής του εξέλιξης. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες, αρχικά αναλύονται οι σχετικές έννοιες θέατρο, ηθοποιός-θεατής, θεατρικός χώρος. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι απαρχές και η εξέλιξη του θεατρικού χώρου με γνώμονα την μορφολογία και στο τρίτο μέρος παρατίθενται και κατηγοριοποιούνται οι υβριδικές μορφές θεατρικού χώρου, με έμφαση στον ανοιχτό χώρο παραστάσεων. Ο διαχωρισμός τους επιτυγχάνεται με τη βοήθεια παραδειγμάτων, όπου η διάκριση του ανοιχτού κλειστού δεν είναι ευκρινή και χρήζει η διερεύνηση των ορίων τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά