Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 163 αποτελέσματα
16 Ευγενία Πέτρου, "Ευφυές πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων δικτύων ύδρευσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-10
17 Σαββούλα Ζαρκάδα, "Μελέτη της ενεργειακής αποδοτικότητας με βάση την υπέρυθρη επιθεώρηση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-04
18 Εμμανουήλ Λαντζουράκης, "Πειραματική μελέτη παραδιακλαδωμένων πιεζοηλεκτρικών κυκλωμάτων για την απόσβεση μηχανικών ταλαντώσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-09-14
19 K. Blazakis, Y. Katsigiannis, and G. Stavrakakis, “One-day-ahead solar irradiation and windspeed forecasting with advanced deep learning techniques,” Energies, vol. 15, no. 12, June 2022, doi: 10.3390/en15124361.2023-08-29
20 Εμμανουήλ Λιουδάκης, "Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών υπό μερική σκίαση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-06-23
21 Μαρία Σγουρού, "Ανάπτυξη και εκτίμηση των παραμέτρων μη γραμμικών μοντέλων εξισώσεων κατάστασης προσομοίωσης της αναχαίτισης καρκινικών όγκων υπό την επίδραση ενός αντικαρκινικού φαρμάκου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-30
22 G. I. Orfanoudakis, E. Koutroulis and G. Foteinopoulos, "The role of diodes in the leakage current suppression mechanism of decoupling transformerless PV inverter topologies," presented at the 2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493394.2023-05-24
23 N. Rigogiannis, A. Boubaris, Z. Agorastou, N. Papanikolaou, S. Siskos and E. Koutroulis, "Experimental study of a low-voltage PV cell-level DC/AC converter," presented at the 2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493346.2023-05-24
24 V. Gogolou, Z. Agorastou, V. Kalenteridis, K. Kozalakis, I. Kosmadakis, K. Siozios, E. Koutroulis and S. Siskos, "Design considerations for a DC-DC boost converter in standard CMOS technology," presented at the 2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493377.2023-05-23
25 I. Roditis and E. Koutroulis, "Comparative performance evaluation of multiport DC/AC inverters for distributed generation applications," presented at the 2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493345.2023-05-23
26 G. I. Orfanoudakis, E. Koutroulis, G. Foteinopoulos and W. Wu, "Synchronous Reference Frame current control of Aalborg-type PV inverters," presented at the 2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 ECCE Europe), Ghent, Belgium, 2021, doi: 10.23919/EPE21ECCEEurope50061.2021.9570425.2023-05-22
27 G. I. Orfanoudakis, E. Koutroulis, M. A. Yuratich and S. M. Sharkh, "A three-phase transformerless Boost inverter for the reduction of common-mode leakage current in photovoltaic applications," presented at the 2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 ECCE Europe), Ghent, Belgium, 2021, doi: 10.23919/EPE21ECCEEurope50061.2021.9570576.2023-05-22
28 H. Wang, W. Wu, L. Zhu, E. Koutroulis, K. Lu and F. Blaabjerg, "Design and experiment of a new wave power conversion device for self-powered sensor buoy," presented at the IECON 2021 – 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Toronto, ON, Canada, 2021, doi: 10.1109/IECON48115.2021.9589049.2023-05-19
29 C. Xiao, W. Wu, N. Gao, E. Koutroulis, H. S. -H. Chung and F. Blaabjerg, "Fault diagnosis and reconfiguration for H6 grid-tied inverter using Kalman filter," presented at the IECON 2021 – 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Toronto, ON, Canada, 2021, doi: 10.1109/IECON48115.2021.9589334.2023-05-19
30 Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος, "Μοντελοποίηση και πειραματική επικύρωση αλκαλικής ηλεκτρόλυσης νερού σε νανοδομημένα ηλεκτροχημικά στοιχεία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-19
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...