Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή σεισμικής τομογραφίας στην αξιολόγηση ογκομαρμάρων

Avramidis Christodoulos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5A66789B-0C7E-443C-A706-A7646E8A2CAA
Έτος 1996
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστόδουλος Αβραμίδης, "Εφαρμογή σεισμικής τομογραφίας στην αξιολόγηση ογκομαρμάρων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1996. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.10648
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωµατική αυτή εργασία είχε σαν σκοπό την εξέταση της εφαρµογής τηςσεισµικής τοµογραφίας στην αξιολόγηση των ογκοµαρµάρων. Από την αρχήεπισηµάνθηκε η ανάγκη δηµιουργίας ενός λογισµικού πακέτου τέτοιου ώστε ναεπιτευχθεί αναλυτικότερη επεξεργασία των µετρήσεων που λαµβάνονται από τιςυπαίθριες µετρήσεις.Αρχικά δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα υπολογισµού των χρόνων διαδροµής τωνσεισµικών κυµάτων µε σκοπό την επίλυση του ευθέως προβλήµατος. Τα αποτελέσµατα του παραπάνω προγράµµατος αποτελούσαν τα δεδοµένα εισαγωγής για τον υπολογισµό των ταχυτήτων σεισµικών κυµάτων και τον καθορισµό του πεδίου ταχυτήτων που περιέγραφε την περιοχή µελέτης.Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεχγος λειτουργίας των δύο προγραµµάτων µε τηνχρησιµοποίηση συνθετικών δεδοµένων. Μ' αυτόν τον τρόπο πιστοποιήθηκε η καλήλειτουργία των δύο πακέτων και πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία των πραγµατικών δεδοµένων µας. Τα δεδοµένα προέρχοταν από λατοµείο της περιοχής ∆αµάστας Ηρακλείου.Ακολούθησε επεξεργασία των πραγµατικών δεδοµένων δηµιουργώνταςδιάφορες πειραµατικές διατάξεις και ελέγχοντας κάθε φορά την επίπτωση των αλλαγών µας στην ακρίβεια που παρουσίαζαν οι χάρτες ισοταχυτήτων συγκρινόµενοι µε τη φωτογραφία της περιοχής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά