Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 108 αποτελέσματα
1 Ευάγγελος Γιαννέλος, "Έξυπνα ασύρματα δίκτυα και ρομπότ για χαμηλού κόστους αισθητήρες και προσδιορισμό θέσης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-06
2 Αντώνιος Ανδρεαδάκης, "Μοντελοποίηση δικτύου και ποιότητα υπηρεσίας σε NS-3 ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-18
3 Antonis Nikolaidis, "Integration of RFID localization, obstacle avoidance and visualization in a moving robot", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 20232023-10-17
4 Χρήστος Κυριάκου, "Υπολογιστική πλατφόρμα βαθιάς μάθησης για νευρωνικά δίκτυα καθοδηγούμενα από εξισώσεις φυσικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-09-11
5 Χρήστος Πολύζος, "Υπερπαραμετροποιημένα νευρωνικά δίκτυα βαθείας μάθησης: Ιδιότητες σύγκλισης και γενίκευσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-09-05
6 I. Siaminou, I. M. Papagiannakos, C. Kolomvakis and A. P. Liavas, "Accelerated stochastic gradient for nonnegative tensor completion and parallel implementation," in 2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Dublin, Ireland, 2021, pp. 1790-1794, doi: 10.23919/EUSIPCO54536.2021.9616067.2023-05-26
7 I. Siaminou and A. P. Liavas, "An accelerated stochastic gradient for canonical polyadic decomposition," in 2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Dublin, Ireland, 2021, pp. 1785-1789, doi: 10.23919/EUSIPCO54536.2021.9616029.2023-05-26
8 V. Papageorgiou, A. Nichoritis, P. Vasilakopoulos, G. Vougioukas and A. Bletsas, "Towards ambiently powered inference on wireless sensor networks: asynchrony is the key!," in 2021 17th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Pafos, Cyprus, 2021, pp. 458-465, doi: 10.1109/DCOSS52077.2021.00077.2023-05-26
9 P. A. Karakasis, A. P. Liavas, N. D. Sidiropoulos, P. G. Simos and E. Papadaki, "Multi-subject resting-state fMRI data analysis via generalized Canonical Correlation Analysis," in 2020 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Amsterdam, Netherlands, 2021, pp. 1040-1044, doi: 10.23919/Eusipco47968.2020.9287655.2023-05-25
10 A. Dimitriou, A. Tzitzis, A. Filotheou, S. Megalou, S. Siachalou, A. R. Chatzistefanou, A. Malama, E. Tsardoulias, K. Panayiotou, E. Giannelos, T. Vasiliadis, I. Mouroutsos, I. Karanikas, L. Petrou, A. Symeonidis, J. Sahalos, T. Yioultsis and A. Bletsas, "Autonomous robots, drones and repeaters for fast, reliable, low-cost RFID inventorying & localization," presented at the 2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech), Bol and Split, Croatia, 2021, doi: 10.23919/SpliTech52315.2021.9566425.2023-05-19
11 E. Andrianakis, G. Vougioukas, E. Giannelos, O. Giannakopoulos, G. Apostolakis, K. Skyvalakis and A. Bletsas, "Drone interrogation (and its low-cost alternative) in backscatter environmental sensor networks," presented at the 2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech), Bol and Split, Croatia, 2021, doi: 10.23919/SpliTech52315.2021.9566340.2023-05-19
12 G. Vougioukas and A. Bletsas, "DoA estimation of a hidden RF source exploiting simple backscatter radio tags," in ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Toronto, ON, Canada, 2021, pp. 4355-4359, doi: 10.1109/ICASSP39728.2021.9414918.2023-05-17
13 S. Megalou, A. Bletsas, T. Yioultsis and A. G. Dimitriou, "Power and phase variation of backscattered RFID signal with respect to the incident power at the tag," in 2021 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), Delhi, India, 2021, pp. 36-39, doi: 10.1109/RFID-TA53372.2021.9617367.2023-05-15
14 K. Skyvalakis, E. Giannelos, E. Andrianakis and A. Bletsas, "Elliptical DoA estimation & localization," in 2021 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), Delhi, India, 2021, pp. 40-43, doi: 10.1109/RFID-TA53372.2021.9617297.2023-05-15
15 K. Skyvalakis and A. Bletsas, "Asynchronous reception/detection of 2 RFID tags," presented at the ICC 2021 - IEEE International Conference on Communications, Montreal, QC, Canada, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICC42927.2021.9500306.2023-05-09
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...