Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 116 αποτελέσματα
16 V. Papageorgiou, A. Nichoritis, P. Vasilakopoulos, G. Vougioukas and A. Bletsas, "Towards ambiently powered inference on wireless sensor networks: asynchrony is the key!," in 2021 17th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Pafos, Cyprus, 2021, pp. 458-465, doi: 10.1109/DCOSS52077.2021.00077.2023-05-26
17 P. A. Karakasis, A. P. Liavas, N. D. Sidiropoulos, P. G. Simos and E. Papadaki, "Multi-subject resting-state fMRI data analysis via generalized Canonical Correlation Analysis," in 2020 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Amsterdam, Netherlands, 2021, pp. 1040-1044, doi: 10.23919/Eusipco47968.2020.9287655.2023-05-25
18 A. Dimitriou, A. Tzitzis, A. Filotheou, S. Megalou, S. Siachalou, A. R. Chatzistefanou, A. Malama, E. Tsardoulias, K. Panayiotou, E. Giannelos, T. Vasiliadis, I. Mouroutsos, I. Karanikas, L. Petrou, A. Symeonidis, J. Sahalos, T. Yioultsis and A. Bletsas, "Autonomous robots, drones and repeaters for fast, reliable, low-cost RFID inventorying & localization," presented at the 2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech), Bol and Split, Croatia, 2021, doi: 10.23919/SpliTech52315.2021.9566425.2023-05-19
19 E. Andrianakis, G. Vougioukas, E. Giannelos, O. Giannakopoulos, G. Apostolakis, K. Skyvalakis and A. Bletsas, "Drone interrogation (and its low-cost alternative) in backscatter environmental sensor networks," presented at the 2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech), Bol and Split, Croatia, 2021, doi: 10.23919/SpliTech52315.2021.9566340.2023-05-19
20 G. Vougioukas and A. Bletsas, "DoA estimation of a hidden RF source exploiting simple backscatter radio tags," in ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Toronto, ON, Canada, 2021, pp. 4355-4359, doi: 10.1109/ICASSP39728.2021.9414918.2023-05-17
21 S. Megalou, A. Bletsas, T. Yioultsis and A. G. Dimitriou, "Power and phase variation of backscattered RFID signal with respect to the incident power at the tag," in 2021 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), Delhi, India, 2021, pp. 36-39, doi: 10.1109/RFID-TA53372.2021.9617367.2023-05-15
22 K. Skyvalakis, E. Giannelos, E. Andrianakis and A. Bletsas, "Elliptical DoA estimation & localization," in 2021 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), Delhi, India, 2021, pp. 40-43, doi: 10.1109/RFID-TA53372.2021.9617297.2023-05-15
23 K. Skyvalakis and A. Bletsas, "Asynchronous reception/detection of 2 RFID tags," presented at the ICC 2021 - IEEE International Conference on Communications, Montreal, QC, Canada, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICC42927.2021.9500306.2023-05-09
24 Αναστάσιος Παπαμανώλης, "Aλγόριθμoι αντιστοίχισης γράφων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-25
25 M. Ouroutzoglou, G. Vougioukas, G. N. Karystinos and A. Bletsas, "Multistatic noncoherent linear complexity Miller sequence detection for Gen2 RFID/IoT," in IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 20, no. 12, pp. 8067-8080, Dec. 2021, doi: 10.1109/TWC.2021.3089910.2023-04-06
26 Γεώργιος Αποστολάκης, "Τεχνικές συμπερασμού σε δίκτυα αισθητήρων χαμηλού κόστους", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-05
27 G. Vougioukas, A. Bletsas and J. N. Sahalos, "Instantaneous, zero-feedback fading mitigation with simple backscatter radio tags," in IEEE J. Radio Freq. Identif. (RFID), vol. 5, no. 4, pp. 451-464, Dec. 2021, doi: 10.1109/JRFID.2020.3031380.2023-04-05
28 H. Kamrani, A. Z. Asli, P. P. Markopoulos, M. Langberg, D. A. Pados and G. N. Karystinos, "Reduced-rank L1-norm Principal-Component Analysis with performance guarantees," IEEE Trans. Signal Process., vol. 69, pp. 240-255, 2021, doi: 10.1109/TSP.2020.3039599.2023-03-06
29 Γεώργιος Περάκης, "Εφαρμογές κατανεμημένου συμπερασμού σε σσύρματα δίκτυα αισθητήρων τροφοδοτούμενα με ισχύ από το περιβάλλον", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-03-02
30 Σταύρος Μητρολάρης, "Κατανεμημένος συμπερασμός σε ασύρματα δίκτυα με περιορισμούς καθυστέρησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-03-02
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...