Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 166-180 από 18021 αποτελέσματα
166 A. Papagiannopoulos, S.-P. Nikolakis, A. Pamvouxoglou, and E. Koutsopoulou, “Physicochemical properties of electrostatically crosslinked carrageenan/chitosan hydrogels and carrageenan/chitosan/Laponite nanocomposite hydrogels,” Int. J. Biol. Macromol., vol. 225, pp. 565-573, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2022.11.113.2024-01-09
167 W. Huang, R. Zhang, A. Giannis, C. Li, and C. He, “Sequential hydrothermal carbonization and CO2 gasification of sewage sludge for improved syngas production with mitigated emissions of NOx precursors,” Chem. Eng. J., vol. 454, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.cej.2022.140239.2024-01-09
168 Ιωάννα Μουντοκαλάκη, "Επανάχρηση και αναβίωση του Mercato Metronio, Ρώμη με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-01-09
169 Χρήστος Αρβανιτίδης, "Συσχέτιση μηχανικών παραμέτρων εδαφικών σχηματισμών μέσω συστήματος ταξινόμησης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192024-01-09
170 Κωνσταντίνος Ζάλης, "Κατασκευή εκπαιδευτικού μοντέλου εναλλάκτη θερμότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-01-09
171 A. Shevtsov, C. Tzagkarakis, D. Antonakaki, and S. Ioannidis, “Explainable machine learning pipeline for Twitter bot detection during the 2020 US Presidential Elections,” Software Impacts, vol. 13, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.simpa.2022.100333.2024-01-08
172 Γεωργία Ανδριανάκη, "Επιτάχυνση σωματιδίων με τη χρήση διάταξης Laser υψηλής έντασης και ο ρόλος της αεριοδυναμικής", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-01-08
173 S. Nižetić, P. Ocłoń, and T. Tsoutsos, “Progress in smart and sustainable technologies,” J. Cleaner Prod., vol. 337, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.130450.2024-01-08
174 I. Karafyllis, D. Theodosis, and M. Papageorgiou, “Lyapunov-based two-dimensional cruise control of autonomous vehicles on lane-free roads,” Automatica, vol. 145, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.automatica.2022.110517.2024-01-05
175 S. E. Chatoutsidou, S. Papagiannis, D. F. Anagnostopoulos, K. Eleftheriadis, M. Lazaridis, and A. G. Karydas, “Application of a handheld X-ray fluorescence analyzer for the quantification of air particulate matter on Teflon filters,” Spectrochim. Acta, Part B, vol. 196, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.sab.2022.106517.2024-01-05
176 M. Pantourakis, S. Tsafarakis, K. Zervoudakis, E. Altsitsiadis, A. Andronikidis, and V. Ntamadaki, “Clonal selection algorithms for optimal product line design: a comparative study,” Eur. J. Oper. Res., vol. 298, no. 2, pp. 585-595, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.ejor.2021.07.006.2024-01-05
177 I. A. Poimenidis, N. Papakosta, A. Manousaki, A. Klini, M. Farsari, S. D. Moustaizis, and P. A. Loukakos, “Electrodeposited laser – nanostructured electrodes for increased hydrogen production,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 47, no. 16, pp. 9527-9536, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.01.062.2024-01-05
178 G. Giakoumakis, E. Papadogiannaki, G. Vasiliadis, and S. Ioannidis, “Scheduling of multiple network packet processing applications using Pythia,” Comput. Networks, vol. 212, July 2022, doi: 10.1016/j.comnet.2022.109006.2024-01-05
179 H. Dastres, S. Mohammadreza Ebrahimi, M. Malekzadeh, and F. Gordillo, “Robust adaptive parameter estimator design for a multi-sinusoidal signal with fixed-time stability and guaranteed prescribed performance boundary of estimation error,” J. Franklin Inst., vol. 360, no. 1, pp. 223-250, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.jfranklin.2022.11.016.2024-01-05
180 I. Kostakis, and K. P. Tsagarakis, “The role of entrepreneurship, innovation and socioeconomic development on circularity rate: empirical evidence from selected European countries,” J. Cleaner Prod., vol. 348, May 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131267.2024-01-05
Pages: |...7 |8 |9 |10 |11 | 12 |13 |14 |15 |16 |17 |...