Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 18398 αποτελέσματα
16 Κωνσταντίνος Βασιλάκης, "Συσχέτιση των παραμέτρων του μετώπου και της μεθόδου εξόρυξης με την παραγωγικότητα και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου μεταλλεύματος σε υπόγεια ορυχεία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
17 Μαρίνα-Ιωάννα Ηλιάκη, "Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση ελληνικών επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
18 Ιωάννης Αποστόλου, "Βιβλιογραφική ανασκόπηση πυρηνικής σύντηξης για την παραγωγή ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
19 Σοφία Μονογυιού, "Βιοεξύγιανση εδαφών ρυπασμένων με αντιμόνιο (Sb-III)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
20 I. A. Poimenidis, S. D. Moustaizis, N. Papakosta, M. D. Tsanakas, A. Klini, and P. A. Loukakos, “Electrodeposition of Ni particles on laser nanostructured electrodes for enhanced hydrogen evolution reaction,” Mater. Today Proc., vol. 67, pp. 953-958, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.04.652.2024-07-16
21 Y.-W. Chen, K.-H. Liang, K.-L. Ng, Y-h. Taguchi, J.-L. Wang, and M. Zervakis, "Message from the program chairs BIBE 2022," in 22nd IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE 2022), Taichung, Taiwan, 2022, p. xix, doi: 10.1109/BIBE55377.2022.00006.2024-07-15
22 Αρετή Ειρήνη Μίζα, "Τοπία Εξάρσεων και Αποθέσεων: Μοτίβα αναγνώρισης του εδάφους στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής /\_\/", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-15
23 C. H. Skiadas and Y. Dimotikalis, “Preface,” in 14th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Springer Proceedings in Complexity, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022, p. v, doi: 10.1007/978-3-030-96964-6.2024-07-15
24 Στυλιανός Καταβολάδας, "Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης αγροτουριστικού ξενώνα στη νότια Ικαρία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-15
25 C. H. Skiadas and C. Skiadas, “Preface,” in Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods, The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2018, p. v, doi: 10.1007/978-3-319-65142-2.2024-07-15
26 Σκευοφύλαξ Νικόλαος, “ Οι δασμοί άνθρακα ως μέτρο προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την ρύπανση ”, Διπλωματική εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-15
27 Γεώργιος Αγγέλου, "Ανάπλαση του χώρου της πρώην Γαλλικής Σχολής Χανίων: επανάχρηση των υφιστάμενων κτηρίων και σχεδιασμός φοιτητικών εστιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-12
28 Γεώργιος Αγγέλου, "Η συλλογική κατοικία στην ΕΣΣΔ κατά το μεσοπόλεμο", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-12
29 Βασιλική Τσάμου, "Χώροι πολιτισμού στον λόφο Ξενία Κοζάνης. Επεμβάσεις στην γειτονιά Σκ'ρκα: συνδέοντας τον λόφο με την πόλη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-07-12
30 Μαρίνα Μαμαλούκου, "Καλλιτεχνικό κέντρο δίπλα στο Μορφολογικό κέντρο Αθηνών της Ελένης Βερναδάκη.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-12
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...