Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 14789 αποτελέσματα
31 M. Mansour, K. Tsongas and D. Tzetzis, "Measurement of the mechanical and dynamic properties of 3D printed polylactic acid reinforced with graphene," Polym-Plast Technol., vol. 58, no. 11, pp. 1234-1244, Jul. 2019. doi: 10.1080/03602559.2018.15427302020-05-28
32 G.S. Atsalakis, I.G. Atsalaki, F. Pasiouras and C. Zopounidis, "Bitcoin price forecasting with neuro-fuzzy techniques," Eur. J. Oper. Res., vol. 276, no. 2, pp. 770-780, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.ejor.2019.01.0402020-05-28
33 M. Farazaki and P. Gikas, "Nitrification-denitrification of municipal wastewater without recirculation, using encapsulated microorganisms," J. Environ. Manage., vol. 242, pp. 258-265, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.04.0542020-05-28
34 A.M. Velentza, A. Nikitakis, K. Oungrinis and E. Economou, "Transformable lighting conditions in learning VR environments," in 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, 2019. doi: 10.1109/IISA.2019.89007362020-05-28
35 K.A. Komnitsas, "Editorial for special issue “recent advances in hydro- and biohydrometallurgy”," Minerals, vol. 9, no. 7, Jul. 2019. doi: 10.3390/min90704242020-05-28
36 E. Tsakirakis, M. Marinaki, Y. Marinakis and N. Matsatsinis, "A similarity hybrid harmony search algorithm for the Team Orienteering Problem," Appl. Soft Comput., vol. 80, pp. 776-796, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.asoc.2019.04.0382020-05-28
37 L. Demetropoulou, M.A. Lilli, I. Petousi, T. Nikolaou, M. Fountoulakis, M. Kritsotakis, S. Panakoulia, G.V. Giannakis, T. Manios and N.P. Nikolaidis, "Innovative methodology for the prioritization of the Program of Measures for integrated water resources management of the Region of Crete, Greece," Sci. Total Environ., vol. 672, pp. 61-70, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.3972020-05-28
38 I. Karafyllis and M. Papageorgiou, "Feedback control of scalar conservation laws with application to density control in freeways by means of variable speed limits," Automatica, vol. 105, pp. 228-236, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.automatica.2019.03.0212020-05-28
39 A. Kaliakatsos, N. Kalogerakis, T. Manios and D. Venieri, "Efficiency of two constructed wetland systems for wastewater treatment: removal of bacterial indicators and enteric viruses," J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 94, no. 7, pp. 2123-2130, Jul. 2019. doi: 10.1002/jctb.60012020-05-28
40 Ε. Koutsopoulou, A. Papagiannopoulos, G.E. Christidis, G. Tassis and N. Spiliopoulos, "Surface plasmon resonance study of adhesion kinetics of smectites on the Au/water interface: clay and organo-clay film formation," Appl. Clay Sci., vol. 175, pp. 1-9, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.clay.2019.03.0122020-05-28
41 V.C. Pezoulas, K. Michalopoulos, M.A. Klados, S. Micheloyannis, N.G. Bourbakis and M. Zervakis, "Functional connectivity analysis of cerebellum using spatially constrained spectral clustering," IEEE J. Biomed. Health Inform., vol. 23, no. 4, pp. 1710-1719, Jul. 2019. doi: 10.1109/JBHI.2018.28689182020-05-28
42 G.G. Dogan, A. Annunziato, G.A. Papadopoulos, H.G. Guler, A.C. Yalciner, T.E. Cakir, C.O. Sozdinler, E. Ulutas, T. Arikawa, M.L. Suzen, I. Guler, P. Probst, U. Kânoğlu and C. Synolakis, "The 20th July 2017 Bodrum–Kos tsunami field survey," Pure Appl. Geophys., vol. 176, no. 7, pp. 2925-2949, Jul. 2019. doi: 10.1007/s00024-019-02151-12020-05-28
43 N. Giatrakos, A. Artikis, A. Deligiannakis and M. Garofalakis, "Uncertainty-aware event analytics over distributed settings," in 13th ACM International Conference on Distributed and Event-Based Systems, 2019, pp. 175-186. doi: 10.1145/3328905.33297632020-05-28
44 Μιχαλοπούλου Αναστασία, "Ανάπτυξη νανο-σύνθετων υλικών με βάση το ασβέστιο για την ενίσχυση των πορωδών υλικών δόμησης σε αρχιτεκτονικά μνημεία και παραδοσιακές κατασκευές", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192020-05-26
45 Δέσποινα Τσιλίκη, "Προσομοίωση μαγνητοϋδροδυναμικών φαινομένων: οι εναλλακτικές προσεγγίσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα, 20202020-05-26
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...