Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 18011 αποτελέσματα
31 Μαρία Γεωργιλά, "Αποκατάσταση και επανάχρηση κατοικιών σε σειρά στον οικισμό Βατολάκκου Χανίων και ανάπτυξη εργαστηρίου παρασκευής προϊόντων με πρώτη ύλη τα εσπεριδοειδή του κάμπου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
32 Βασιλική Τσατσαμπά, "Προσδιορισμός της συγκέντρωσης υδρογονανθράκων που εισέρχονται στη στήλη του νερού κατά την επιτόπια καύση του πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-26
33 Αρτέμιος Ελευθερίου, "Στατιστική επεξεργασία αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για το διάστημα 2001-2021. Επίδραση των μέτρων κατά της πανδημίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
34 Εμμανουήλ Μυλωνάκης, "Ανάπτυξη εργαλείου CAD και σχεδιασμός υλικού για εκτέλεση κυψελωτών αυτομάτων σε αναδιατασσόμενη πλατφόρμα από μη εξειδικεύμενους σε FPGAs χρήστες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
35 Ιωάννης Μενδρινός, "H εφαρμογή ενός ευφυούς συστήματος (Intelligent Audit & Training System) σε οργανισμούς αεροπορικής συντήρησης MRO Part 145 κατά EASA", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
36 Κωνσταντινος Βογιατζης, "Μείωση Γνωρισμάτων για Υλοποίηση σε Αναδιατασσόμενο Υλικό Ταξινομητών Μάθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
37 Γεώργιος Τσουβαλάκης, "Πρόβλεψη δανείων εμπορικών ακινήτων με νεύρο-ασαφή τεχνικές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
38 H. Yokota, D. M. Frangopol, M. Akiyama and Y. Tsompanakis, “Bridge maintenance, monitoring, management, risk, life-cycle performance and optimization,” Struct. Infrastruct. Eng., vol. 18, no. 10–11, pp. 1377–1378, Nov. 2022, doi: 10.1080/15732479.2022.2112059.2024-02-23
39 A. Chen, X. Ruan, D. M. Frangopol and Y. Tsompanakis, “Life-cycle, reliability and sustainability of civil infrastructure,” Struct. Infrastruct. Eng., vol. 18, no. 7, pp. 893–894, July 2022, doi: 10.1080/15732479.2022.2047075.2024-02-23
40 S. Rozakis and A. Kampas, “An interactive multi-criteria approach to admit new members in international environmental agreements,” Oper. Res. Int. J., vol. 22, no. 4, pp. 3461–3487, Sep. 2022, doi: 10.1007/s12351-022-00696-z.2024-02-23
41 D. Leykam, I. Rondón and D. G. Angelakis, “Dark soliton detection using persistent homology,” Chaos, vol. 32, no. 7, July 2022, doi: 10.1063/5.0097053.2024-02-23
42 J. Diaz, Z. Agioutantis, D. T. Hristopulos, S. Schafrik and K. Luxbacher, “Time series modeling of methane gas in underground mines,” Mining, Metallurgy & Exploration, vol. 39, no. 5, pp. 1961–1982, Oct. 2022, doi: 10.1007/s42461-022-00654-5.2024-02-23
43 S. A. Argyros, A. Georgiou, A. Manoussakis, and P. Motakis, “The complete separation of the two finer asymptotic ℓp structures for 1≤p<∞,” Forum Math. Sigma, vol. 10, Dec. 2022, doi:10.1017/fms.2022.101.2024-02-23
44 Μαρία-Χριστίνα Χασανδρινού, "Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη: καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-23
45 Ζήσης Αρέστης-Χαρταμπίλας, "Υπολογισμός καταστάσεων ισορροπίας δοκού σε κάμψη υπό μονόπλευρες συνθήκες θλίψης με τη χρήση P.I.N.N. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-23
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...