Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 17291 αποτελέσματα
31 Μανώλης-Ρούσσος Παντζελιουδάκης, "Σύγχρονες μορφές τραπεζικής και ικανοποίηση πελατών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-24
32 D. Leykam and D. G. Angelakis, "Characterizing photonic band structures using topological data analysis," presented at the 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC), Munich, Germany, 2021, doi: 10.1109/CLEO/Europe-EQEC52157.2021.9541650.2023-05-24
33 M. Malekzadeh, I. Papamichail, M. Papageorgiou and K. Bogenberger, "Optimal control of internal road boundary for lane-free automated vehicle traffic," presented at the 2021 7th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS), Heraklion, Greece, 2021, doi: 10.1109/MT-ITS49943.2021.9529331.2023-05-24
34 G. I. Orfanoudakis, E. Koutroulis and G. Foteinopoulos, "The role of diodes in the leakage current suppression mechanism of decoupling transformerless PV inverter topologies," presented at the 2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493394.2023-05-24
35 N. Rigogiannis, A. Boubaris, Z. Agorastou, N. Papanikolaou, S. Siskos and E. Koutroulis, "Experimental study of a low-voltage PV cell-level DC/AC converter," presented at the 2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493346.2023-05-24
36 V. Gogolou, Z. Agorastou, V. Kalenteridis, K. Kozalakis, I. Kosmadakis, K. Siozios, E. Koutroulis and S. Siskos, "Design considerations for a DC-DC boost converter in standard CMOS technology," presented at the 2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493377.2023-05-23
37 I. Roditis and E. Koutroulis, "Comparative performance evaluation of multiport DC/AC inverters for distributed generation applications," presented at the 2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493345.2023-05-23
38 I. Kalaitzakis, M. Dakanalis and F. D. Kanellos, "Optimal power management for residential PEV chargers with frequency support capability," presented at the 2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493342.2023-05-23
39 Νικόλαος Σκαράκης, "Αξιολόγηση της βιωσιμότητας ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Εφαρμογή στη λιμνοθάλασσα του Μπάλου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-23
40 S. Batsakis and G. Antoniou, "Reasoning over Bayesian Networks using Semantic Artificial Neural Networks," presented at the 2021 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), Chania Crete, Greece, 2021, doi: 10.1109/IISA52424.2021.9555501.2023-05-23
41 K. Mania, A. Psalti, D. -M. Lala, M. Tsakoumaki, A. Polychronakis, A. Rempoulaki, M. Xinogalos and E. Maravelakis, "Combining 3D surveying with archaeological uncertainty: the metopes of the Athenian Treasury at Delphi," presented at the 2021 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), Chania Crete, Greece, 2021, doi: 10.1109/IISA52424.2021.9555568.2023-05-23
42 Διονύσιος Χαρδαλούπας, "Παρακολούθηση παραμορφώσεων εδάφους με συμβολομετρία δορυφορικών εικόνων Radar", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-23
43 A. Tzavaras and E. G. M. Petrakis, "Web of Things functionality in IoT: a service oriented perspective," presented at the 2021 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), Chania Crete, Greece, 2021, doi: 10.1109/IISA52424.2021.9555578.2023-05-22
44 A. Marinakis, A. Katsamaki, I. Pateraki, E. Nikolidakis and A. Antoniadis, "A novel serious game for education and training of Computer-Aided Manufacturing (CAM) programming," presented at the 2021 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Prague, Czech Republic, 2021, doi: 10.1109/EAEEIE50507.2021.9530968.2023-05-22
45 G. I. Orfanoudakis, E. Koutroulis, G. Foteinopoulos and W. Wu, "Synchronous Reference Frame current control of Aalborg-type PV inverters," presented at the 2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 ECCE Europe), Ghent, Belgium, 2021, doi: 10.23919/EPE21ECCEEurope50061.2021.9570425.2023-05-22
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...