Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 18007 αποτελέσματα
61 Θωμάς Κοντογιάννης, "Μοντελοποίηση και προσομοίωση κυψέλης καυσίμου τύπου PEM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-20
62 Θεόδωρος Φούκης, "Προσομοίωση της ροής γύρω από περιστρεφόμενο τροχό οχήματος Formula Student", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-19
63 Γεώργιος Κλιούμης, "Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος συστάσεων για ταινίες βασισμένο σε μηχανισμούς κοινωνικής επιλογής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-19
64 Χριστίνα Στράντζαλη, "Διελεύσεις στο χωρικό και οπτικό «πορώδες» του τύπου της αθηναϊκής αστικής πολυκατοικίας: η οργάνωση της πρόσοψης ως στοιχείο αστικής συμπεριφοράς στον απόηχο της περιόδου οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα των ετών 2008 – 2017", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-19
65 Χριστίνη Τζωρτζάκη, "Μεθοδολογία και πειράματα για μεγάλης κλίμακας κατανεμημένο υπολογισμό σε υπολογιστική υποδομή βασισμένη σε αναδιατασσόμενη λογική", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-19
66 E. Chalvatzaki, E. Katsivela, L. Raisi and M. Lazaridis, “Assessment of personal deposited dose of bioaerosols and particles in a wastewater treatment plant facility,” Air. Qual. Atmos. Health., vol. 16, no. 1, pp. 165–181, Jan. 2023, doi: 10.1007/s11869-022-01264-2.2024-02-16
67 A. D. Kosta, K. M. Keramitsoglou and K. P. Tsagarakis, “Exploring the effect of environmental programs on primary school pupils’ knowledge and connectedness toward nature,” SAGE Open, vol. 12, no. 4, Oct. 2022, doi: 10.1177/21582440221140288.2024-02-16
68 T. A. Tsalis, M. Terzaki, D. Koulouriotis, K. P. Tsagarakis and I. E. Nikolaou, “The nexus of United Nations' 2030 Agenda and corporate sustainability reports,” Sustain. Dev., vol. 31, no. 2, pp. 784–796, Apr. 2023, doi: 10.1002/sd.2419.2024-02-16
69 I. Petousi, V. Thomaidi, N. Kalogerakis and M. S. Fountoulakis, “Removal of pathogens from greywater using green roofs combined with chlorination,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 30, no. 9, pp. 22560–22569, Feb. 2023, doi: 10.1007/s11356-022-23755-6. 2024-02-16
70 Ειρήνη Τερζάκη, "Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον υπόγειο υδροφορέα Μοιρών-Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης με χρήση του μοντέλου Princeton Transport Code (PTC) για την περίοδο 2050-2095 και με βάση τα κλιματικά σεναρια RCP4.5 kai RCP8.5.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-16
71 Άννα Νομικού, "Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον υπόγειο υδροφορέα Μοιρών Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης με χρήση του μοντέλου Princeton Transport Code (PTC) για την περίοδο 2005-2050 και με βάση τα κλιματικά σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-16
72 V. Geropanta and E. M. Cornelio-Marí, “Inclusiveness and participation in the design of public spaces: her city and the challenge of the post-pandemic scenario,” Int. J. E-Plan. Res., vol. 11, no. 1, 2022, doi: 10.4018/ijepr.309380.2024-02-16
73 M. Katsirakis, Y. Tsompanakis and P. N. Psarropoulos, “A potential mitigation measure for the seismic distress of the circuit wall at the Acropolis of Athens,” Geotech. Geol. Eng., vol. 40, no. 6, pp. 3325–3341, June 2022, doi: 10.1007/s10706-022-02108-7.2024-02-16
74 Ευθύμιος Λουπάσης, "Χρήση τροποποιημένων βιοεξανθρακωμάτων από αγροτικά απόβλητα για προσρόφηση αμμωνίου από υδατικά διαλύματα. Κινητική και ισόθερμες ρόφησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-16
75 Μιχαήλ Δαρατσιανός, "Ανάπτυξη μεθευρετικού αλγορίθμου για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με σκοπό την μείωση των ρύπων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-16
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...