Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 17291 αποτελέσματα
61 Μαρία-Ιωάννα Τζανέτη, "Παράδοξοι ημιυπαίθριοι. Τα αστικά μπαλκόνια της Κυψέλης.", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-16
62 S. Kirakosian, G. Daskalogrigorakis, E. Maravelakis and K. Mania, "Near-contact person-to-3D character dance training: comparing AR and VR for interactive entertainment," presented at the 2021 IEEE Conference on Games (CoG), Copenhagen, Denmark, 2021, doi: 10.1109/CoG52621.2021.9619037.2023-05-16
63 K. Politof, M. Antonakakis, A. Wollbrink, C. H. Wolters and M. Zervakis, "Reconstruction of the very early thalamo-cortical network with combined EEG and MEG on realistic head modeling," in 2021 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER), Italy, 2021, pp. 371-374, doi: 10.1109/NER49283.2021.9441387.2023-05-16
64 S. Luo, W. Wu, E. Koutroulis, F. Blaabjerg and H. S. -H. Chung, "A new Kalman-filter-based harmonic current suppression method for the virtual oscillator controlled voltage source converters with LCL filter," in 2021 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Vancouver, BC, Canada, 2021, pp. 316-322, doi: 10.1109/ECCE47101.2021.9594965.2023-05-15
65 S. Megalou, A. Bletsas, T. Yioultsis and A. G. Dimitriou, "Power and phase variation of backscattered RFID signal with respect to the incident power at the tag," in 2021 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), Delhi, India, 2021, pp. 36-39, doi: 10.1109/RFID-TA53372.2021.9617367.2023-05-15
66 Δανάη Ντουμανά, Ελπίδα Πιπεράκη, "Ανιχνεύοντας τα χωρο-χρονικά αποτυπώματα:Οι πρώτες συνοικίες εκτός των τειχών της παλιάς πόλης των Χανίων. ", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-05-15
67 K. Skyvalakis, E. Giannelos, E. Andrianakis and A. Bletsas, "Elliptical DoA estimation & localization," in 2021 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), Delhi, India, 2021, pp. 40-43, doi: 10.1109/RFID-TA53372.2021.9617297.2023-05-15
68 Χρυσή Αντωνακάκη, "Ιστορία του Δήµου Χανίων 1879-2022: Διοικητικές, οικονομικές, κοινωνικές πτυχές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-15
69 G. Galanos, P. Malakonakis and A. Dollas, "An FPGA-based data pre-processing architecture to accelerate De-novo genome assembly," presented at the 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Kragujevac, Serbia, 2021, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635499.2023-05-12
70 T. Zacheilas, K. Moirogiorgou, N. Papandroulakis, E. Sotiriades, M. Zervakis and A. Dollas, "An FPGA-based system for video processing to detect holes in aquaculture nets," presented at the 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Kragujevac, Serbia, 2021, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635351.2023-05-12
71 M. Papadogiorgaki, M. Venianaki, P. Charonyktakis, M. Antonakakis, I. Tsamardinos, M. E. Zervakis and V. Sakkalis, "Heart rate classification using ECG signal processing and machine learning methods," presented at the 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Kragujevac, Serbia, 2021, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635462.2023-05-12
72 G. Sdoukopoulou, M. Antonakakis, G. Moddel, C. H. Wolters and M. Zervakis, "Interictal spike classification in pharmacoresistant epilepsy using combined EEG and MEG," presented at the 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Kragujevac, Serbia, 2021, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635501.2023-05-12
73 B. Zhang, W. Wu, N. Gao, E. Koutroulis, H. S. -H. Chung and F. Blaabjerg, "Finite control set - model predictive control based on deadbeat control for LCL-type grid-connected inverters," presented at the 2021 IEEE 1st International Power Electronics and Application Symposium (PEAS), Shanghai, China, 2021, doi: 10.1109/PEAS53589.2021.9628433.2023-05-12
74 Αλέξανδρος Λινοξυλάκης, "Μελέτη εκμετάλλευσης μαγγανιούχου κοιτάσματος στην περιοχή του οικισμού Άνω Μέρους του νομού Ρεθύμνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-12
75 K. Giannakaki, K. Moirogiorgou, M. Zervakis, N. Anousakis-Vlachochristou, G. K. Matsopoulos, C. Komporozos, V. Sourides, G. Katsimagklis, M. Drakopoulou, K. Toutouzas, C. Avgeropoulou and A. Androulakis, "Automatic aortic valve area detection in echocardiography images using convolutional neural networks and U-net architecture for bicuspid aortic valve recognition," presented at the 2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), Kaohsiung, Taiwan, 2021, doi: 10.1109/IST50367.2021.9651398.2023-05-11
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...