Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 17605 αποτελέσματα
76 Y. Politis and E. Grigoroudis, “Incorporating the sustainability concept in the major business excellence models,” Sustainability, vol. 14, no. 13, July 2022, doi: 10.3390/su14138175.2023-08-28
77 I. Ntintakis and G. E. Stavroulakis, “Infill microstructures for additive manufacturing,” Appl. Sci., vol. 12, no. 15, July 2022, doi: 10.3390/app12157386.2023-08-28
78 D. T. Hristopulos and A. Baxevani, “Kaniadakis functions beyond statistical mechanics: weakest-link scaling, power-law tails, and modified lognormal distribution,” Entropy, vol. 24, no. 10, Sep. 2022, doi: 10.3390/e24101362.2023-08-28
79 Μαριάνθη Βάμβουκα, "Ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας νοσοκομείων σε περιόδους κρίσης.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-08-28
80 N. Petrakis, C. Lemonakis, C. Floros, and C. Zopounidis, “Greek banking sector stock reaction to ECB’s monetary policy interventions,” J. Risk Financial Manag., vol. 15, no. 10, Oct. 2022, doi: 10.3390/jrfm15100448.2023-08-28
81 I. V. Yentekakis, “The 10th anniversary of nanomaterials—recent advances in environmental nanoscience and nanotechnology,” Nanomaterials, vol. 12, no. 6, Mar. 2022, doi: 10.3390/nano12060915.2023-08-25
82 I. V. Yentekakis, A. G. Georgiadis, C. Drosou, N. D. Charisiou, and M. A. Goula, “Selective catalytic reduction of NOx over perovskite-based catalysts using CxHy(Oz), H2 and CO as reducing agents—a review of the latest developments,” Nanomaterials, vol. 12, no. 7, Mar. 2022, doi: 10.3390/nano12071042.2023-08-25
83 E. Antoniou, E. Fragkou, G. Charalampous, D. Marinakis, N. Kalogerakis, and E. Gontikaki, “Emulating deep-sea bioremediation: oil plume degradation by undisturbed deep-sea microbial communities using a high-pressure sampling and experimentation system,” Energies, vol. 15, no. 13, Jun. 2022, doi: 10.3390/en15134525.2023-08-25
84 C. Kokolakis, D. Piretzidis, and S. P. Mertikas, “Impact of satellite attitude on altimetry calibration with microwave transponders,” Remote Sens., vol. 14, no. 24, Dec. 2022, doi: 10.3390/rs14246369.2023-08-25
85 G. E. Stavroulakis, B. G. Charalambidi, and P. Koutsianitis, “Review of computational mechanics, optimization, and machine learning tools for digital twins applied to infrastructures,” Appl. Sci., vol. 12, no. 23, Nov. 2022, doi: 10.3390/app122311997.2023-08-25
86 A. Tsipianitis, A. Spachis, and Y. Tsompanakis, “Combined optimization of friction-based isolators in liquid storage tanks,” Appl. Sci., vol. 12, no. 19, Sep. 2022, doi: 10.3390/app12199879.2023-08-24
87 E. Petrakis and K. Komnitsas, “Effect of grinding media size on ferronickel slag ball milling efficiency and energy requirements using kinetics and attainable region approaches,” Minerals, vol. 12, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.3390/min12020184.2023-08-24
88 D. G. Kyriakou and F. D. Kanellos, “Optimal operation of microgrids comprising large building prosumers and plug-in electric vehicles integrated into active distribution networks,” Energies, vol. 15, no. 17, Aug. 2022, doi: 10.3390/en15176182.2023-08-24
89 F. Lygerakis, N. Kampelis, and D. Kolokotsa, “Knowledge graphs’ ontologies and applications for energy efficiency in buildings: a review,” Energies, vol. 15, no. 20, Oct. 2022, doi: 10.3390/en15207520.2023-08-24
90 A. Tsipianitis and Y. Tsompanakis, “Multi-objective optimization of base-isolated tanks with supplemental linear viscous dampers,” Infrastructures, vol. 7, no. 11, Nov. 2022, doi: 10.3390/infrastructures7110157.2023-08-24
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...