Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 18287 αποτελέσματα
76 Αγγελική Νικολάου, "Η Μορφή ακολουθεί την Αρχιτεκτονική: Οι μεταπολεμικές Αρχιτεκτονικές μεταγραφές στο πεδίο της μόδας, μέσα από παραδείγματα υψηλής ραπτικής", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-05-28
77 Μαρία Κουλογεωργίου, "Πρόταση αποκατάστασης - επανάχρησης Αρχοντικού "Τριγύρη" στον οικισμό Βούτες Ηρακλείου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
78 Ελευθέριος Μπαρμπάκος, "Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού με την βοήθεια του λογισμικού CAD/CAM Fusion", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
79 Τρύφωνας Προκόπος, "Διερεύνηση εμπλουτισιμότητας και κατανομής κρίσιμων μετάλλων σε φωσφορίτες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
80 Αριστοτέλης Λυγίζος, "Σχεδιασμός δικτύου ανακύκλωσης μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-05-28
81 Ιωάννης Κανατσούλης, "Επιχειρηματικό σχέδιο για ανάπτυξη και δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοντίζελ με χρήση ΑΠΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
82 Εμμανουήλ Σπυρούλιας, "Μικροκατεργασία δοκιμίων θερμοπλαστικού πολυμερούς PMMA", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
83 Γεώργιος-Παναγιώτης Καλφάκης, "Μηχανή αποδοτικής σύνοψης ροών δεδομένων με Kafka και Kafka streams μικροϋπηρεσίες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
84 Διονύσιος Σκαντζής, "Εγκατάσταση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του Open Source Συστήματος HELK για την υποστήριξη SOC (κέντρων επιχειρήσεων ασφαλείας) για SMEs", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
85 A. Lyratzakis, Y. Tsompanakis, and P. N. Psarropoulos, “Efficient mitigation of high-speed train vibrations on adjacent reinforced concrete buildings,” Constr. Build. Mater., vol. 314, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.125653.2024-05-27
86 F. Asdrubali, C. Guattari, M. Roncone, G. Baldinelli, E. Gul, C. Piselli, A. L. Pisello, A. Presciutti, F. Bianchi, L. Pompei, B. Mattoni, F. Bisegna, D. Kolokotsa, E. Tsekeri, M.-N. Assimakopoulos, C. Efthymiou, N. Barmparesos, A. Lechowska, J. Schnotale, F. Aletta, and U. Berardi, “A Round Robin Test on the dynamic simulation and the LEED protocol evaluation of a green building,” Sustainable Cities Soc., 2022, doi: 10.1016/j.scs.2021.103654.2024-05-27
87 J. Huang, A. Veksha, W. P. Chan, A. Giannis, and G. Lisak, “Chemical recycling of plastic waste for sustainable material management: a prospective review on catalysts and processes,” Renewable Sustainable Energy Rev., vol. 154, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.rser.2021.111866.2024-05-23
88 M. Kumar, S. Mukherjee, A. K. Thakur, N. Raval, A. K. An, and P. Gikas, “Aminoalkyl-organo-silane treated sand for the adsorptive removal of arsenic from the groundwater: immobilizing the mobilized geogenic contaminants,” J. Hazard. Mater., vol. 425, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127916.2024-05-23
89 Δήμητρα Γεωργακάκη, "Ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις (ESG) των επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-23
90 Γεώργιος Παναγόπουλος, "Τεκτονoστρωματογραφική χωρική (3D) προσομοίωση των σχηματισμών Μεταλπικής ηλικίας της λεκάνης της Μεσσαράς, Κεντρική Κρήτη", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-22
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...