Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 17291 αποτελέσματα
76 A. Vogiatzis, G. Chalkiadakis, K. Moirogiorgou, G. Livanos, M. Papadogiorgaki and M. Zervakis, "Dual-branch CNN for the identification of recyclable materials," presented at the 2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), Kaohsiung, Taiwan, 2021, doi: 10.1109/IST50367.2021.9651347.2023-05-11
77 A. Vogiatzis, G. Chalkiadakis, K. Moirogiorgou and M. Zervakis, "A novel one-vs-rest classification framework for mutually supported decisions by independent parallel classifiers," presented at the 2021 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), Kaohsiung, Taiwan, 2021, doi: 10.1109/IST50367.2021.9651468.2023-05-11
78 Αντωνία Αρχοντάκη, "Οι επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στις στρατηγικές του τουριστικού μάρκετινγκ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-11
79 B. Zhang, W. Wu, N. Gao, E. Koutroulis, H. S. -H. Chung and F. Blaabjerg, "Finite control set model predictive control with Kalman filter estimation for LCL-type grid-tied inverter," in 2021 IEEE International Conference on Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE), Jinan, China, 2021, pp. 964-969, doi: 10.1109/PRECEDE51386.2021.9680968.2023-05-11
80 B. Zhang, W. Wu, N. Gao, E. Koutroulis, H. S. -H. Chung and F. Blaabjerg, "Simplified finite control set model predictive control strategy based on historical data," in 2021 IEEE International Conference on Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE), Jinan, China, 2021, pp. 975-980, doi: 10.1109/PRECEDE51386.2021.9681027.2023-05-11
81 N. Moumoutzis, N. A. Rigas, C. Xanthaki, Y. Maragkoudakis, S. Christodoulakis, D. Paneva-Marinova and L. Pavlova, "Using the PerFECt framework to invent playful learning activities for exploring the binary system," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Vienna, Austria, 2021, pp. 1237-1246, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9453986.2023-05-10
82 G. Daskalogrigorakis, S. Kirakosian, A. Marinakis, V. Nikolidakis, I. Pateraki, A. Antoniadis and K. Mania, "G-Code Machina: a serious game for G-code and CNC machine operation training," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Vienna, Austria, 2021, pp. 1434-1442, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9453982.2023-05-10
83 M. Giannaraki, N. Moumoutzis, Y. Papatzanis, E. Kourkoutas and K. Mania, "A 3D rhythm-based serious game for collaboration improvement of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Vienna, Austria, 2021, pp. 1217-1225, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9453999.2023-05-10
84 S. Misthou, N. Moumoutzis and D. Loukatos, "Coding Club: a K-12 good practice for a STEM learning community," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Vienna, Austria, 2021, pp. 955-963, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9454039.2023-05-10
85 P. Lameras and N. Moumoutzis, "Towards the development of a digital competency framework for digital teaching and learning," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Vienna, Austria, 2021, pp. 1226-1232, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9454027.2023-05-10
86 Φωτεινή Μασιάλα, Δέσποινα-Ελισάβετ Μιχαηλίδη, "Εφαρμογή βιοφιλικού σχεδιασμού σε θεραπευτικό περιβάλλον ως μέθοδος προσέγγισης της ίασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-10
87 Ηλίας Παπαποστόλου, "Ποσοτικές τεχνικές στρατιωτικής συλλογιστικής: Value-Focused Thinking", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-10
88 K. Skyvalakis and A. Bletsas, "Asynchronous reception/detection of 2 RFID tags," presented at the ICC 2021 - IEEE International Conference on Communications, Montreal, QC, Canada, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICC42927.2021.9500306.2023-05-09
89 Y. Ma, L. Wang, Y. Wang, J. Guo, L. Zhang, S. Hu, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Developing smart lane-changing strategies for CAVs on freeways based on MOBIL and reinforcement learning," in 2021 IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC), Indianapolis, IN, USA, 2021, pp. 2027-2033, doi: 10.1109/ITSC48978.2021.9564678.2023-05-09
90 Σωκράτης Αλεβίζος, Μαρία Ορφανουδάκη, "Χαράσσοντας χωρικές αφηγήσεις ενός λιτού βίου -από την προϊστορία μέχρι σήμερα- στην Ασφενδιανή ύπαιθρο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-09
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...