Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 17948 αποτελέσματα
91 Ιωάννης Καραμαλίκης, "Ηθική των επιχειρήσεων, βιώσιμη ανάπτυξη και ESG επενδύσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-01-10
92 A. A. Malandrakis, N. Krasagaki, N. Kavroulakis, A. Ilias, A. Tsagkarakou, J. Vontas, and E. Markakis, “Fungicide resistance frequencies of Botrytis cinerea greenhouse isolates and molecular detection of a novel SDHI resistance mutation,” Pestic. Biochem. Physiol., vol. 183, May 2022, doi: 10.1016/j.pestbp.2022.105058.2024-01-09
93 A. Papagiannopoulos, S.-P. Nikolakis, A. Pamvouxoglou, and E. Koutsopoulou, “Physicochemical properties of electrostatically crosslinked carrageenan/chitosan hydrogels and carrageenan/chitosan/Laponite nanocomposite hydrogels,” Int. J. Biol. Macromol., vol. 225, pp. 565-573, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2022.11.113.2024-01-09
94 W. Huang, R. Zhang, A. Giannis, C. Li, and C. He, “Sequential hydrothermal carbonization and CO2 gasification of sewage sludge for improved syngas production with mitigated emissions of NOx precursors,” Chem. Eng. J., vol. 454, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.cej.2022.140239.2024-01-09
95 Ιωάννα Μουντοκαλάκη, "Επανάχρηση και αναβίωση του Mercato Metronio, Ρώμη με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-01-09
96 Χρήστος Αρβανιτίδης, "Συσχέτιση μηχανικών παραμέτρων εδαφικών σχηματισμών μέσω συστήματος ταξινόμησης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192024-01-09
97 Κωνσταντίνος Ζάλης, "Κατασκευή εκπαιδευτικού μοντέλου εναλλάκτη θερμότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-01-09
98 A. Shevtsov, C. Tzagkarakis, D. Antonakaki, and S. Ioannidis, “Explainable machine learning pipeline for Twitter bot detection during the 2020 US Presidential Elections,” Software Impacts, vol. 13, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.simpa.2022.100333.2024-01-08
99 Γεωργία Ανδριανάκη, "Επιτάχυνση σωματιδίων με τη χρήση διάταξης Laser υψηλής έντασης και ο ρόλος της αεριοδυναμικής", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-01-08
100 S. Nižetić, P. Ocłoń, and T. Tsoutsos, “Progress in smart and sustainable technologies,” J. Cleaner Prod., vol. 337, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.130450.2024-01-08
101 I. Karafyllis, D. Theodosis, and M. Papageorgiou, “Lyapunov-based two-dimensional cruise control of autonomous vehicles on lane-free roads,” Automatica, vol. 145, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.automatica.2022.110517.2024-01-05
102 S. E. Chatoutsidou, S. Papagiannis, D. F. Anagnostopoulos, K. Eleftheriadis, M. Lazaridis, and A. G. Karydas, “Application of a handheld X-ray fluorescence analyzer for the quantification of air particulate matter on Teflon filters,” Spectrochim. Acta, Part B, vol. 196, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.sab.2022.106517.2024-01-05
103 M. Pantourakis, S. Tsafarakis, K. Zervoudakis, E. Altsitsiadis, A. Andronikidis, and V. Ntamadaki, “Clonal selection algorithms for optimal product line design: a comparative study,” Eur. J. Oper. Res., vol. 298, no. 2, pp. 585-595, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.ejor.2021.07.006.2024-01-05
104 I. A. Poimenidis, N. Papakosta, A. Manousaki, A. Klini, M. Farsari, S. D. Moustaizis, and P. A. Loukakos, “Electrodeposited laser – nanostructured electrodes for increased hydrogen production,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 47, no. 16, pp. 9527-9536, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.01.062.2024-01-05
105 G. Giakoumakis, E. Papadogiannaki, G. Vasiliadis, and S. Ioannidis, “Scheduling of multiple network packet processing applications using Pythia,” Comput. Networks, vol. 212, July 2022, doi: 10.1016/j.comnet.2022.109006.2024-01-05
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...