Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 17771 αποτελέσματα
106 Εμμανουήλ Τεζάρης, "Κέντρο φιλοξενίας και δομές υποστήριξης αναρριχητών στον όρμο Αργινώντα Καλύμνου.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
107 Φοίβος Ηλιόπουλος, "Πειραματικός χαρακτηρισμός αντίστασης πετρωμάτων στην διάτρηση με την μέθοδο πτώσης βάρους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
108 Μαργαρίτα Μούστου, "Σχεδιασμός αυξητικών μεγεθών σε παραμορφώσιμες κατασκευές με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
109 Σταυρούλα Μπενέκου, "Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου επιχείρησης οικολογικού μηχανοκίνητου αθλητισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
110 Φιλιώ-Ανδριάννα Χιόνη, "Μελέτη των ελαστοπλαστικών παραμέτρων γνευσίου με δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
111 Άρτεμις-Χριστίνα Κόλλια, "Τεχνολογίες αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
112 Παναγιώτης-Μιχαήλ Ανδριανόπουλος, "Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού με εφαρμογές στην Ναυτιλία ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
113 Βασιλική Σάντα, "Μελέτη της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε νοσοκομειακούς χώρους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
114 Ιωάννης Προσωπάρης, "Πύλες και αστικές συνδέσεις, ανάμεσα στην παλιά και τη σύγχρονη πόλη της Ρόδου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
115 Ιωάννης Προσωπάρης, "Οι ιπποτικές οχυρώσεις της Ρόδου, Χθες-Σήμερα-Αύριο", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
116 Εμμανουήλ Τεζάρης, "Τα spolia στην μοντέρνα αρχιτεκτονική ως μέσο για την αναζήτηση της τοπικότητας στον ελλαδικό χώρο", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
117 Παρασκευή-Μαρία Καμπούρη, Μαρουλίνα Κυριακίδου, "Γειτονιά των δωμάτων: Το δώμα ως άλλος χώρος αστικής συλλογικότητας", Ερευνητική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
118 L. Yang, L. Lin, L. Fan, N. Liu, L. Huang, Y. Xu, S. P. Mertikas, Y. Jia, and M. Lin, “Satellite altimetry: achievements and future trends by a scientometrics analysis,” Remote Sens., vol. 14, no. 14, Jul. 2022, doi: 10.3390/rs14143332.2023-10-12
119 A. G. Maravelis, G. Kontakiotis, S. Bellas, A. Antonarakou, C. Botziolis, H. T. Janjuhah, P. Makri, P. Moissette, J.-J. Cornée, N. Pasadakis, E. Manoutsoglou, A. Zelilidis and V. Karakitsios, “Organic geochemical signatures of the Upper Miocene (Tortonian—Messinian) sedimentary succession onshore Crete Island, Greece: implications for hydrocarbon prospectivity,” J. Mar. Sci. Eng., vol. 10, no. 9, Sep. 2022, doi: 10.3390/jmse10091323.2023-10-12
120 Ευγενία Γαλανοπούλου, "Αποθήκευση CO2 σε υπόγειους υδροφορείς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-11
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...