Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 121-135 από 17286 αποτελέσματα
121 H. Wang, G. Liu, A. Veksha, X. Dou, A. Giannis, T.-T. Lim, and G. Lisak, "Iron ore modified with alkaline earth metals for the chemical looping combustion of municipal solid waste derived syngas," J. Cleaner Prod., vol. 282, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124467.2023-04-27
122 N. P. Raval, S. Mukherjee, N. K. Shah, P. Gikas, and M. Kumar, "Hexametaphosphate cross-linked chitosan beads for the eco-efficient removal of organic dyes: tackling water quality," J. Environ. Manage., vol. 280, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111680.2023-04-27
123 G. I. Siakavelas, N. D. Charisiou, S. AlKhoori, A. A. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M. A. Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, "Highly selective and stable nickel catalysts supported on ceria promoted with Sm2O3, Pr2O3 and MgO for the CO2 methanation reaction," Appl. Catal., B, vol. 282, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119562.2023-04-27
124 H. Wang, G. Liu, A. Veksha, A. Giannis, T.-T. Lim and G. Lisak, "Effective H2S control during chemical looping combustion by iron ore modified with alkaline earth metal oxides," Energy, vol. 218, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.energy.2020.119548.2023-04-26
125 Στέφανος Στουπάκης, "Τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από τα καυσαέρια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-26
126 Θεοδώρα Λαμπροπούλου, "Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη σιωπηλή απόλυση και σιωπηλή παραίτηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-26
127 K. Komnitsas, G. Bartzas, V. Karmali, and E. Petrakis, “Factors affecting alkali activation of laterite acid leaching residues,” Environments, vol. 8, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.3390/environments8010004.2023-04-25
128 E. V. Liarakos and C. P. Providakis, “Concrete damage mapping combining laser scanning vibrometry, dynamic response modeling, and ordinary kriging regression,” Mat. Design Process. Comm., vol. 3, no. 2, Apr. 2021, doi: 10.1002/mdp2.153.2023-04-25
129 A. Kolosionis, E. Kastanaki, A. Veksha, H. Wang, C. He, G. Lisak and A. Giannis, “The effects of washing techniques on thermal combustion properties of sewage sludge chars,” Int. J. Environ. Res., vol. 15, no. 2, pp. 285–297, Apr. 2021, doi: 10.1007/s41742-021-00312-6.2023-04-25
130 Αναστάσιος Παπαμανώλης, "Aλγόριθμoι αντιστοίχισης γράφων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-25
131 C. Efstathiou, and N. Tapoglou, “A novel CAD-based simulation model for manufacturing of spiral bevel gears by face milling,” CIRP J. Manuf. Sci. Technol., vol. 33, pp. 277-292, May 2021, doi: 10.1016/j.cirpj.2021.04.004.2023-04-25
132 Ελευθερία Μακκά, "Η αειφορία στην αρχιτεκτονική του Shigeru Ban", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-25
133 E. A. Varouchakis, “Gaussian transformation methods for spatial data,” Geosciences, vol. 11, no. 5, May 2021, doi: 10.3390/geosciences11050196.2023-04-20
134 Θεοδώρα Ούστογλου, "Επίβλεψη μεταναστευτικών ροών στα Ελληνικά χερσαία σύνορα με χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών μέσων και αισθητήρων. Οφέλη σε επίπεδο οικονομίας μέσων και προσωπικού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-20
135 H. Ma, Y. Li, C. Shen, C. V. Chrysikopoulos and H. Kim, “Editorial: advances in pollutant transport in critical zone environments,” Front. Water, vol. 3, May 2021, doi: 10.3389/frwa.2021.693102.2023-04-20
Pages: |...4 |5 |6 |7 |8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |...