Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βαθμονόμηση καταστατικού προσομοιώματος πετρωμάτων σε θλιπτική φόρτιση

Σακελλαράκης Σωτήρης

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4AF7628D-F64C-4190-B599-BCABD2D2F0CD
Έτος 2003
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σωτήρης Σακελλαράκης, "Βαθμονόμηση καταστατικού προσομοιώματος πετρωμάτων σε θλιπτική φόρτιση", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2003. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.11507
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Παράρτημα: εγχειρίδιο για την χρήση του WF40060/WF40061 High Pressure Controler

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά