Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φωτολυτική αποδόμηση του 2,4-δινιτροτολουολίου σε υδατικά διαλύματα

Μίχας Ορέστης

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ECAE10F3-67B5-4683-B1B9-FE06F306DB7F
Έτος 2008
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μη διαθέσιμο

Υπηρεσίες

Στατιστικά