Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2016, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ονομαζόταν Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 3956 αποτελέσματα
106 C. Xiao, W. Wu, N. Gao, E. Koutroulis, H. S. -H. Chung and F. Blaabjerg, "Fault diagnosis and reconfiguration for H6 grid-tied inverter using Kalman filter," presented at the IECON 2021 – 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Toronto, ON, Canada, 2021, doi: 10.1109/IECON48115.2021.9589334.2023-05-19
107 Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος, "Μοντελοποίηση και πειραματική επικύρωση αλκαλικής ηλεκτρόλυσης νερού σε νανοδομημένα ηλεκτροχημικά στοιχεία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-19
108 Δημήτριος Καραμπάσογλου, "Ηλεκτρομαγνητική ανάλυση τριφασικού επαγωγικού κινητήρα κλωβού υπό σφάλμα εκκεντρότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-18
109 G. Vougioukas and A. Bletsas, "DoA estimation of a hidden RF source exploiting simple backscatter radio tags," in ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Toronto, ON, Canada, 2021, pp. 4355-4359, doi: 10.1109/ICASSP39728.2021.9414918.2023-05-17
110 T. Saeed, W. Aziz, A. Pitsillides, V. Vassiliou, I. Akyildiz, H. Taghvaee, S. Abadal, C. Liaskos, A. Tsioliaridou, S. Ioannidis, E. Emoyon-Iredia and M. Lestas, "On the use of programmable metasurfaces in vehicular networks," in 2021 IEEE 22nd International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), Lucca, Italy, 2021, pp. 521-525, doi: 10.1109/SPAWC51858.2021.9593176.2023-05-16
111 G. A. Klados, K. Politof, E. S. Bei, K. Moirogiorgou, N. Anousakis-Vlachochristou, G. K. Matsopoulos and M. Zervakis, "Machine learning model for predicting CVD risk on NHANES data," in 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), Mexico, 2021, pp. 1749-1752, doi: 10.1109/EMBC46164.2021.9630119.2023-05-16
112 Νικόλαος Τζήμος, "Κατανεμημένη και Online διατήρηση γραφικών μοντέλων στο Apache Flink", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-16
113 S. Kirakosian, G. Daskalogrigorakis, E. Maravelakis and K. Mania, "Near-contact person-to-3D character dance training: comparing AR and VR for interactive entertainment," presented at the 2021 IEEE Conference on Games (CoG), Copenhagen, Denmark, 2021, doi: 10.1109/CoG52621.2021.9619037.2023-05-16
114 K. Politof, M. Antonakakis, A. Wollbrink, C. H. Wolters and M. Zervakis, "Reconstruction of the very early thalamo-cortical network with combined EEG and MEG on realistic head modeling," in 2021 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER), Italy, 2021, pp. 371-374, doi: 10.1109/NER49283.2021.9441387.2023-05-16
115 S. Luo, W. Wu, E. Koutroulis, F. Blaabjerg and H. S. -H. Chung, "A new Kalman-filter-based harmonic current suppression method for the virtual oscillator controlled voltage source converters with LCL filter," in 2021 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Vancouver, BC, Canada, 2021, pp. 316-322, doi: 10.1109/ECCE47101.2021.9594965.2023-05-15
116 S. Megalou, A. Bletsas, T. Yioultsis and A. G. Dimitriou, "Power and phase variation of backscattered RFID signal with respect to the incident power at the tag," in 2021 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), Delhi, India, 2021, pp. 36-39, doi: 10.1109/RFID-TA53372.2021.9617367.2023-05-15
117 K. Skyvalakis, E. Giannelos, E. Andrianakis and A. Bletsas, "Elliptical DoA estimation & localization," in 2021 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), Delhi, India, 2021, pp. 40-43, doi: 10.1109/RFID-TA53372.2021.9617297.2023-05-15
118 G. Galanos, P. Malakonakis and A. Dollas, "An FPGA-based data pre-processing architecture to accelerate De-novo genome assembly," presented at the 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Kragujevac, Serbia, 2021, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635499.2023-05-12
119 T. Zacheilas, K. Moirogiorgou, N. Papandroulakis, E. Sotiriades, M. Zervakis and A. Dollas, "An FPGA-based system for video processing to detect holes in aquaculture nets," presented at the 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Kragujevac, Serbia, 2021, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635351.2023-05-12
120 M. Papadogiorgaki, M. Venianaki, P. Charonyktakis, M. Antonakakis, I. Tsamardinos, M. E. Zervakis and V. Sakkalis, "Heart rate classification using ECG signal processing and machine learning methods," presented at the 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Kragujevac, Serbia, 2021, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635462.2023-05-12
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...