Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2016, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ονομαζόταν Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 3994 αποτελέσματα
106 G. Daskalogrigorakis, A. McNamara and K. Mania, “Holo-Box: Level-of-Detail glanceable interfaces for augmented reality,” presented at the ACM SIGGRAPH 2021 Posters, virtual event, 2021, doi: 10.1145/3450618.3469175.2023-06-26
107 N. Vasilakis, G. Ntousakis, V. Heller and M. C. Rinard, “Efficient module-level dynamic analysis for dynamic languages with module recontextualization,” in Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2021), Athens, Greece, 2021, pp. 1202–1213, doi: 10.1145/3468264.3468574.2023-06-23
108 Εμμανουήλ Λιουδάκης, "Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών υπό μερική σκίαση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-06-23
109 A. Kontaxakis, A. Deligiannakis, H. Arndt, S. Burkard, C.-P. Kettner, E. Pelikan, and K. Noack, “Real-time processing of geo-distributed financial data,” in Proceedings of the 15th ACM International Conference on Distributed and Event-based Systems (DEBS 2021), virtual event, 2021, pp. 190–191, doi: 10.1145/3465480.3467842.2023-06-23
110 E. Kougioumtzi, A. Kontaxakis, A. Deligiannakis and Y. Kotidis, “Towards creating a generalized complex event processing operator using FlinkCEP: architecture & benchmark,” in Proceedings of the 15th ACM International Conference on Distributed and Event-based Systems (DEBS 2021), virtual event, 2021, pp. 188–189, doi: 10.1145/3465480.3467841.2023-06-23
111 Παντελής Γιανκουλίδης, "Δενδρική αναζήτηση Monte Carlo για αυτόνομη οδήγηση σε απαλλαγμένη από λωρίδες κυκλοφορία ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-06-19
112 Εμμανουήλ Πετράκος, "Αρχιτεκτονική συστημάτων βασισμένων σε αναδιατασσόμενη λογική (FPGA) για επιτάχυνση συνεργατικής μάθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-06-16
113 S. Chaliasos, T. Sotiropoulos, G.-P. Drosos, C. Mitropoulos, D. Mitropoulos and D. Spinellis, “Well-typed programs can go wrong: a study of typing-related bugs in JVM compilers,” Proc. ACM Program. Lang., vol. 5, no. OOPSLA, Oct. 2021, doi: 10.1145/3485500.2023-06-13
114 N. Giatrakos, E. Kougioumtzi, A. Kontaxakis, A. Deligiannakis and Y. Kotidis, “EasyFlinkCEP: big event data analytics for everyone,” in Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM 2021), virtual event, 2021, pp. 3029–3033, doi: 10.1145/3459637.3482094.2023-06-13
115 A. Polychronakis, G. - A. Koulieris and K. Mania, “Emulating foveated path tracing,” presented at the 14th ACM SIGGRAPH Conference on Motion, Interaction and Games (MIG 2021), virtual event, 2021, doi: 10.1145/3487983.3488295.2023-06-02
116 M. Diamantaris, S. Moustakas, L. Sun, S. Ioannidis and J. Polakis, “This sneaky piggy went to the Android ad market: misusing mobile sensors for stealthy data exfiltration,” in Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS 2021), Virtual event, 2021, pp. 1065–1081, doi: 10.1145/3460120.3485366.2023-06-02
117 N. Vasilakis, C.-A. Staicu, G. Ntousakis, K. Kallas, B. Karel, A. DeHon, and M. Pradel, “Preventing dynamic library compromise on Node.js via RWX-based privilege reduction,” in Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS 2021), Virtual event, 2021, pp. 1821–1838, doi: 10.1145/3460120.3484535.2023-06-02
118 G. Ntousakis, S. Ioannidis and N. Vasilakis, “Demo: detecting third-party library problems with combined program analysis,” in Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS 2021), virtual event, 2021, pp. 2429–2431, doi: 10.1145/3460120.3485351.2023-06-01
119 M. Roumeliotis and K. Mania, “Development of a wearable embedded system providing tactile and kinesthetic haptics feedback for 3D interactive applications,” presented at the SIGGRAPH Asia 2021 Posters (SA '21), Tokyo, Japan, 2021, doi: 10.1145/3476124.3488653.2023-06-01
120 A. Preventis, and E. G. M. Petrakis, “Clone: collaborative ontology editor as a service in the cloud,” in the 12th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2021), Warsaw, Poland, 2021, vol. 184, pp. 275-282, doi: 10.1016/j.procs.2021.04.006.2023-05-31
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...