Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 5722 αποτελέσματα
1 Ανάργυρος Στεφανίδης, "Κατασκευή εκπαιδευτικού μοντέλου μεταδόσεων κίνησης στη Μηχανολογία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-21
2 E. Smith, D. Papadopoulos, M. Braschler, and K. Stockinger, “LILLIE: Information extraction and database integration using linguistics and learning-based algorithms,” Inf. Syst., vol. 105, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.is.2021.101938.2024-06-20
3 K. N. Zafeiris, C. H. Skiadas, Y. Dimotikalis, A. Karagrigoriou and C. Karagrigoriou-Vonta, “Preface,” in Data Analysis and Related Applications 2: Multivariate, Health and Demographic Data Analysis, Big Data, Artificial Intelligence and Data Analysis Set, United States: Hoboken, John Wiley & Sons, 2022, vol 10, pp. xv– xvi, doi: 10.1002/9781394165544.fmatter.2024-06-19
4 Μωραΐτη Στέλλα, "Ανάλυση συμπεριφοράς Ελαιοτουριστών: Έρευνα σε αγροτουριστική επιχείρηση στην Κρήτη" Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-18
5 Μαρία Σαμαρά, "Νεοφυείς επιχειρήσεις (Startups): Προκλήσεις και παράγοντες επιτυχίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-18
6 Ειρήνη Λίτινα, "Ανταγωνιστικότητα τουριστικού τομέα των Ελληνικών περιφερειών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-13
7 Νίκος Ζούπας, "Αξιοποίηση της διαδικασίας DFAM για τον σχεδιασμό και την παραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-13
8 Αλέξανδρος Μιτσηγιώργης, "Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-12
9 Ιωάννης Κοτσιφάκης, "Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων με χρήση του αλγόριθμου Yager", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-12
10 E. G. Carayannis and E. Grigoroudis, “Towards an ambidextrous, robust and resilient impact assessment of sustainable smarter specialisation strategies (AR2IA/S4),” J. Knowl. Econ., vol. 14, no. 3, pp. 2420–2462, Sep. 2023, doi: 10.1007/s13132-022-00991-2.2024-06-11
11 Βασιλική-Χριστίνα Ανδρεαδάκη, "Η χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-11
12 V. Kouloumpis, and A. Azapagic, “A model for estimating life cycle environmental impacts of offshore wind electricity considering specific characteristics of wind farms,” Sustainable Prod. Consumption, 2021, doi: 10.1016/j.spc.2021.10.024.2024-06-10
13 Ηλίας-Κωνσταντίνος Πέτρου, "Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε συνεργείο αυτοκινήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-06-10
14 Σπυρίδων Κωστόπουλος, "Μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αστυπάλαια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-07
15 Γεωργία Ταταράκη, "Οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών μετά την πανδημία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-07
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...