Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αρχιτεκτονικές υλικού για υπολογισμό τιμών χρηματοοικονομικών παραγώγων και υλοποίησή τους σε αναδιατασσόμενη λογική

Miteloudi Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/31C1F121-F5F6-4466-8F4E-CD7E2016903E
Έτος 2012
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Μιτελούδη, "Αρχιτεκτονικές υλικού για υπολογισμό τιμών χρηματοοικονομικών παραγώγων και υλοποίησή τους σε αναδιατασσόμενη λογική", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.12785
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει αρχιτεκτονικές σε αναδιατασσόμενη λογική, για την αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης, που εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα των συσκευών FPGAs για μαζική εκτέλεση παράλληλων υπολογισμών και επιτάχυνση της διαδικασίας. Το μοντέλο αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το Black-Scholes. ΄Εγινε χρήση της μεθοδολογίας των πεπερασμένων διαφορών για την αριθμητική επίλυση της εξίσωσης Black-Scholes και υλοποιήθηκε το σχήμα Crank-Nicolson. Με τη χρήση του αλγόριθμου Odd-Even reduction για την επίλυση του τριδιαγώνιου συστήματος εξίσωσεων, που προέκυψε από το σχήμα Crank-Nicolson, επετεύχθηκε η μεγαλύτερη παραλληλοποίηση της διαδικασίας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε σύστημα με 64 παράλληλες βασικέςυπολογιστικές μονάδες στην FPGA XC5VLX330, συχνότητας 203.957MHz, που επιταχύνει τη διαδικασία 6 φορές σε σχέση με έναν επεξεργαστή core 2 duo 1.60Ghz.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά