Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για ένα στρατηγικό αειφόρο σχεδιασμό σε επιχειρήσεις και κοινότητες. Εφαρμογή στην παραγωγή τροφίμων και βιοενέργειας

Vatsellas Andreas-Errikos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/19AB1023-D499-454E-8201-67F0BE6FA900
Έτος 2012
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας-Ερρίκος Βατσέλλας, "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για ένα στρατηγικό αειφόρο σχεδιασμό σε επιχειρήσεις και κοινότητες. Εφαρμογή στην παραγωγή τροφίμων και βιοενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.12955
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να συνδέσει έννοιες όπως η αειφόρος ανάπτυξη και η ευημερία με δράσεις που παίρνουμε σε οποιοδήποτε περιβάλλον βρισκόμαστε, είτε αυτό είναι μια επιχείρηση είτε μια άλλη κοινότητα ανθρώπων. Συχνά έννοιες όπως η αειφορία και η ευημερία φαίνονται πολύ θεωρητικές, αν όχι ακατανόητες. Η διπλωματική αυτή επιδιώκει να χτίσει μέρος ενός οράματος για ένα μέλλον ευημερίας που μπορεί να εφαρμοστεί επιστημονικά σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Έτσι, προσπαθώντας να δώσει έμφαση στην ανάγκη μεταμόρφωσης και αειφόρου ανάπτυξης και αναλύοντας ορισμένες υποκείμενες έννοιες, η διπλωματική εν συνεχεία συνδέει τις ιδέες αυτές με τη Βιομηχανική Οικολογία και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που μπορεί να υπηρετήσει ώς ένα ενοποιητικό πλαίσιο για μια στρατηγική αειφόρο καινοτομία σε επιχειρήσεις και κοινότητες.Η μεθοδολογία, αφότου εξηγείται και αναλύεται, συνδέεται με ένα συγκεκριμένο εργαλείο, ονομαζόμενο Ανάλυση Κύκλου Ζωής της Βιωσιμότητας (SLCA), το οποίο έχει αναπτυχθεί από το The Natural Step και στοχεύει να δώσει μια συνολική εικόνα αειφορίας ενός προιόντος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, σύμφωνα με συγκεκριμένες αρχές αειφορίας της μεθοδολογίας. Η όλη μεθοδολογία εφαρμόζεται τελικά στο περιβάλλον μιας επιχείρησης που απασχολείται στον τομέα της παραγωγής τροφίμων, πιο συγκεκριμένα στην εταιρία Illy coffee. Ειδική προσοχή δίνεται στην ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα που δημιουργούνται από την παραγωγική διαδικασία της εταιρίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά