Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 5769 αποτελέσματα
1 Σωτήριος Κυριάκου, "Αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων για το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού εργασιών συνεχούς ροής ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-19
2 Βασίλειος Καμινάκης, "Αξιολόγηση Εθνικών Συστημάτων Επιχειρηματικότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-18
3 Γεώργιος-Ραφαήλ Δημάκης, "Επίλυση του προβλήματος προγραμματισμού κρηπιδωτού γερανού (QCSP) με χρήση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (PSO)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-07-18
4 Αντώνιος Δήμας, "Ανάλυση σιδηροδρομικών ατυχημάτων με χρήση μεθόδων STAMP και ACCIMAP", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-17
5 Σταύρος Δαπόντης, "Σχεδιασμός και προσομοίωση ενός αποκεντρωμένου συστήματος ελέγχου για μονάδα ηλεκτρόλυσης τύπου PEM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-17
6 Θεόδωρος Λέττας, "Διαμόρφωση και αξιολόγηση σχεδίων και φακέλων ασφαλείας και υγείας σε κατασκευαστικές εργασίες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-17
7 Μαρίνα-Ιωάννα Ηλιάκη, "Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση ελληνικών επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
8 Ιωάννης Αποστόλου, "Βιβλιογραφική ανασκόπηση πυρηνικής σύντηξης για την παραγωγή ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
9 I. A. Poimenidis, S. D. Moustaizis, N. Papakosta, M. D. Tsanakas, A. Klini, and P. A. Loukakos, “Electrodeposition of Ni particles on laser nanostructured electrodes for enhanced hydrogen evolution reaction,” Mater. Today Proc., vol. 67, pp. 953-958, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.04.652.2024-07-16
10 C. H. Skiadas and Y. Dimotikalis, “Preface,” in 14th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Springer Proceedings in Complexity, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022, p. v, doi: 10.1007/978-3-030-96964-6.2024-07-15
11 Στυλιανός Καταβολάδας, "Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης αγροτουριστικού ξενώνα στη νότια Ικαρία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-15
12 C. H. Skiadas and C. Skiadas, “Preface,” in Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods, The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2018, p. v, doi: 10.1007/978-3-319-65142-2.2024-07-15
13 Σκευοφύλαξ Νικόλαος, “ Οι δασμοί άνθρακα ως μέτρο προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την ρύπανση ”, Διπλωματική εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-15
14 Αλέξιος-Σεραφείμ Ντερέκας, "Αποδοχή και χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων στα Νοσοκομεία", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-12
15 Βασίλειος Μαρέτης, "Η Σύγχρονη επιστήμη αποφάσεων και οι συνέπειές της στα στρατιωτικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ).", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-11
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...