Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 151-165 από 5326 αποτελέσματα
151 Μιχαήλ Γεωργίου, "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για ανάλυση αντοχής σε ανεμογεννήτρια εφοδιασμένη με διαχύτη (DAWT)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-08-29
152 Κωνσταντίνος Λέτσιος, "Παραμετρική σχεδίαση κοσμητικών προϊόντων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-08-29
153 G. Varvoutis, M. Lykaki, S. Stefa, V. Binas, G. E. Marnellos, and M. Konsolakis, “Deciphering the role of Ni particle size and nickel-ceria interfacial perimeter in the low-temperature CO2 methanation reaction over remarkably active Ni/CeO2 nanorods,” Appl. Catal., B, vol. 297, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120401.2022-08-26
154 Ιωάννης Μανδουραράκης, "Βελτίωση αποδοτικότητας έργων με δυναμική αναδιάταξη πόρων σε επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-08-26
155 D. Ipsakis, G. Varvoutis, A. Lampropoulos, S. Papaefthimiou, G. E. Marnellos, and M. Konsolakis, “Τechno-economic assessment of industrially-captured CO2 upgrade to synthetic natural gas by means of renewable hydrogen,” Renewable Energy, vol. 179, pp. 1884-1896, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.renene.2021.07.109.2022-08-25
156 Κωνσταντίνος Μαρακάκης, "Προσομοίωση και βελτιστοποίηση ευφυών κατασκευών", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-08-24
157 Antonia Trikounaki, "Business decision analysis based on data analytics", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 20222022-08-22
158 Αλέξανδρος Aρνογιαννάκης, "Διερευνώντας την έλλειψη χρηματοδότησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-08-05
159 D. Ipsakis, “Special issue on “Dynamic modeling and control in chemical and energy processes”,” Processes, vol. 9, no. 12, Dec. 2021, doi: 10.3390/pr9122217.2022-08-05
160 G. Tsalmpouris, G. Tsinarakis, N. Gertsakis, S. A. Chatzichristofis, and L. Doitsidis, “Hydra: introducing a low-cost framework for STEM education using open tools,” Electronics, vol. 10, no. 24, Dec. 2021, doi: 10.3390/electronics10243056.2022-08-04
161 Εμμανουήλ Δουνδουλάκης, "Σύγκριση μεθοδολογιών υπολογισμού εκπεμπόμενων αέριων ρύπων στη ναυτιλία και ανάπτυξη μοντέλου βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμων", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-08-01
162 G. Varvoutis, M. Lykaki, E. Papista, S. A. C. Carabineiro, A. C. Psarras, G. E. Marnellos, and M. Konsolakis, “Erratum to “Effect of alkali (Cs) doping on the surface chemistry and CO2 hydrogenation performance of CuO/CeO2 catalysts” [J. CO2 Util. 44 (2021) 101408],” J. CO2 Util., vol. 45, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.jcou.2021.101445.2022-08-01
163 G. Varvoutis, M. Lykaki, E. Papista, S. A. C. Carabineiro, A. C. Psarras, G. E. Marnellos, and M. Konsolakis, “Effect of alkali (Cs) doping on the surface chemistry and CO2 hydrogenation performance of CuO/CeO2 catalysts,” J. CO2 Util., vol. 44, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jcou.2020.101408.2022-08-01
164 Παρασκευή-Ιωάννα Παπαϊωάννου, "Μοντελοποίηση αντικειμένων με επιφάνειες υποδιαίρεσης στο σύστημα Siemens ΝΧ (Ανάπτυξη του Realize Shape)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-07-29
165 Δημήτριος Ροσμαράκης, "Επίδραση συνθηκών κατεργασίας στην πλάνιση και αποφλοίωση οδοντώσεων με κύλιση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-07-28
Pages: |...6 |7 |8 |9 |10 | 11 |12 |13 |14 |15 |16 |...