Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 166-180 από 5204 αποτελέσματα
166 G. S. Atsalakis, E. Bouri, and F. Pasiouras, “Natural disasters and economic growth: a quantile on quantile approach,” Ann. Oper. Res., vol. 306, no. 1, pp. 83–109, Nov. 2021, doi: 10.1007/s10479-020-03535-6.2022-03-30
167 J. F. R. Cañizares, P. V. Galindo, Y. Phillis, and E. Grigoroudis, “Graphical sustainability analysis using disjoint biplots,” Oper. Res. Int. J., vol. 22, no. 2, pp. 1575–1596, Apr. 2022, doi: 10.1007/s12351-020-00573-7.2022-03-29
168 Μισέλ-Τεοντόρ Μανσούρ, "Μορφοποίηση σε τρισδιάστατους εκτυπωτές, κατασκευών τύπου sandwich με πυρήνες νανοσύνθετων εύκαμπτων μεταϋλικών (ιεραρχικές κυψελοειδείς δομές)", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα, 2022.2022-03-29
169 Δημήτριος Βαμβακούλας, "Η συμβολή της στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης στην κρίση που αντιμετωπίζει μία κρατική οντότητα, η οποία προέρχεται από τη μετακίνηση αρκετά μεγάλων σε αριθμό πληθυσμιακών ομάδων, συνεπεία ένοπλων συγκρούσεων σε παρακείμενες- γεωγραφικά - περιοχές της", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20212022-03-28
170 P. Sotirelis and E. Grigoroudis, “Total quality management and innovation: linkages and evidence from the agro-food industry,” J. Knowl. Econ., vol. 12, no. 4, pp. 1553–1573, Dec. 2021, doi: 10.1007/s13132-020-00683-9.2022-03-24
171 K. Stefanakis and M. Doumpos, “A multicriteria approach for rating investments in commercial real estate,” Intl. Trans. in Op. Res., early access, doi: 10.1111/itor.12914.2022-03-22
172 Κωνσταντίνος Τουλίκας, "Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη της χρήσης αμμωνίας (NH3) στη ναυτιλία ως εναλλακτικό καύσιμο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-03-21
173 R. Benkraiem, F. Lakhal, and C. Zopounidis, “International diversification and corporate cash holding behavior: what happens during economic downturns?,” J. Econ. Behav. Organ., vol. 170, pp. 362–371, Feb. 2020, doi: 10.1016/j.jebo.2019.12.016.2022-03-18
174 N. Mylonas, P. Manolitzas, and E. Grigoroudis, “Data on creative industries ventures’ performance influenced by four networking types: designing strategies for a sample of female entrepreneurs with the use of multiple criteria analysis,” Data, vol. 5, no. 1, Mar. 2020, doi: 10.3390/data5010024.2022-03-16
175 M. Doumpos and C. Zopounidis, “Multi-objective optimization models in finance and investments,” J. Glob. Optim., vol. 76, no. 2, pp. 243–244, Feb. 2020, doi: 10.1007/s10898-019-00873-z2022-03-14
176 Kristina Kostic, "Μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ξενοδοχείο 5 αστέρων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-03-14
177 Χρήστος Βουράκης, "Οικονομική κρίση και υπερπληθωρισμός στην Γερμανία από το 1918-1924", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-03-11
178 Αντώνιος-Βασίλειος Μπριλλάκης, "Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση σασί πλαισίου αυτοκινήτου με χρήση ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-03-10
179 Κωνσταντίνος Αντωνίου, "Σχεδιασμός και τοπολογική βελτιστοποίηση άρπαγας ρομποτικού βραχίονα ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-03-04
180 Αλεξία-Ειρήνη-Μαρία Καρρέρ, "Ανάπτυξη επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου για εταιρεία τροφίμων ενός ομίλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-03-04
Pages: |...7 |8 |9 |10 |11 | 12 |13 |14 |15 |16 |17 |...