Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 181-195 από 5263 αποτελέσματα
181 G. Xanthos, C. Zopounidis, A. Garefalakis, C. Lemonakis, and I. Passas, “Distinguish regional performance with the use of shift-share analysis and MCDA methods: a gross value added perspective,” Oper. Res. Int. J., vol. 22, no. 2, pp. 1363–1376, Apr. 2022, doi: 10.1007/s12351-020-00582-6.2022-06-08
182 Νεκτάριος Τζατζιμάκης, "Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: Τηλεργασία ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-06-07
183 S. Batsakis, I. Tachmazidis, G. Baryannis, and G. Antoniou, “Semantic artificial neural networks,” in The Semantic Web: ESWC 2020 Satellite Events, vol 12124, Lecture Notes in Computer Science, A. Harth, V. Presutti, R. Troncy, M. Acosta, A. Polleres, J. D. Fernández, J. Xavier Parreira, O. Hartig, K. Hose, M. Cochez, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 39–44, doi: 10.1007/978-3-030-62327-2_7.2022-06-03
184 V. Markantonakis, A. Doko, I. Papamichail, M. Papageorgiou, K. Schrab, M. Neubauer, and R. Protzmann, “Traffic control algorithms for mixed vehicle traffic – A simulation-based investigation,” in 23rd EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2020, vol. 52, pp. 356-363, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.trpro.2021.01.042.2022-06-02
185 C. H. Skiadas, Y. Dimotikalis and C. Skiadas, “Special issue – Communications in Statistics – Case studies and data analysis: 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference,” Commun. Stat.: Case Stud. Data Anal. Appl., vol. 6, no. 4, pp. 381-382, Oct. 2020, doi: 10.1080/23737484.2020.1850108.2022-06-02
186 Ιωάννης Ποιμενίδης, "Παραγωγή Υδρογόνου με τη χρήση νανοτεχνολογίας", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-06-02
187 P. Manolitzas, E. Grigoroudis, J. Christodoulou, and N. Matsatsinis, “S-MEDUTA: combining balanced scorecard with simulation and MCDA techniques for the evaluation of the strategic performance of an emergency department,” in GeNeDis 2018, Computational Biology and Bioinformatics, vol 1194, Advances in Experimental Medicine and Biology, P. Vlamos, Ed., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 1–22, doi: 10.1007/978-3-030-32622-7_1.2022-06-01
188 Ελένη Μανούση, "Κριτική εξέταση της πολιτικής διαχείρισης αποθεμάτων σε μια Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-06-01
189 V. Rusyn, and C. H. Skiadas, “Threshold method for control of chaotic oscillations,” in 12th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Springer Proceedings in Complexity, C. H. Skiadas, Y. Dimotikalis, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 217–229, doi: 10.1007/978-3-030-39515-5_18.2022-05-31
190 V. Rusyn, A. Samila, and C. Skiadas, "Computer modeling and practical realization of chaotic circuit with a light-emitting diode," in Proceedings of SPIE - 14th International Conference on Correlation Optics 2019, vol 11369, O. V. Angelsky, Ed., Bellingham, WA: SPIE, 2020, doi: 10.1117/12.2550813.2022-05-27
191 S. Malakis and T. Kontogiannis, “Leverage points: insights from a field study in the air traffic control system,” Theor. Issues Ergon. Sci., vol. 22, no. 3, pp. 360–382, May 2021, doi: 10.1080/1463922X.2020.1784307.2022-05-27
192 E. Papachristou, and N. Bilalis, “Data analytics and application challenges in the childrenswear market - a case study in Greece,” in Product Lifecycle Management Enabling Smart X, vol 594, IFIP Advances in Information and Communication Technology, F. Nyffenegger, J. Ríos, L. Rivest, A. Bouras, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 647–658, doi: 10.1007/978-3-030-62807-9_51.2022-05-27
193 Αναστασία Δρίτσα, "Δέσμευση CO2 από βιομηχανικές μονάδες: Υφιστάμενη κατάσταση και αξιολόγηση τεχνολογιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-05-25
194 Βασίλειος Κόττας, "Τεχνητή νοημοσύνη και βιομηχανική ιδιοκτησία: Τεχνικά και νομικά ζητήματα ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-05-25
195 Δημήτριος Δαγρές, "Τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία ενός "πράσινου προσήμου" θεματικού πάρκου Προ-Βιομηχανικής Εποχής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-05-25
Pages: |...8 |9 |10 |11 |12 | 13 |14 |15 |16 |17 |18 |...