Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 5769 αποτελέσματα
16 Κωνσταντίνος Κοσμάτος, "Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση τουριστικής μονάδας στο Μύρτος Λασιθίου.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-10
17 Στυλιανός Σιμούλης, "H διαχείριση της αλλαγής και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην κρίση της πανδημίας Covid-19. ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-10
18 Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου, "Καταναλωτικές στάσεις απέναντι σε απομιμήσεις πολυτελών προϊόντων μόδας.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-09
19 S. Greco, V. Mousseau, J. Stefanowski and C. Zopounidis, “Preface,” in Intelligent Decision Support Systems: Combining Operations Research and Artificial Intelligence - Essays in Honor of Roman Słowiński, Multiple Criteria Decision Making, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022, pp. v– viii, doi: 10.1007/978-3-030-96318-7.2024-07-09
20 Νικόλαος Νικολιδάκης, "Υπολογισμός ιδιοσυχνοτήτων με εφαρμογή μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων και πειραματική επιβεβαίωση με χρήση πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου για μεταλλικό δοχείο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-08
21 Ανδριανή-Βάϊα Παπαδάκη, "Η εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα των των αντιβιοτικών ευρείας χρήσης : Προκλήσεις και προοπτικές ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-05
22 Ευάγγελος Βουρβούλιας, "Κατανομή και ανάπτυξη σμηνών για συνεργατική επιτήρηση από μικρο-εναέρια οχήματα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-02
23 I. Chrysomallis, D. Troullinos, G. Chalkiadakis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, “Deep reinforcement learning with implicit imitation for lane-free autonomous driving,” in ECAI 2023 - Proc. of the 26th European Conference on Artificial Intelligence, vol. 372, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, K. Gal, A. Nowé, G. J. Nalepa, R. Fairstein, R. Rădulescu, Eds., Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2023, pp. 461-468, doi: 10.3233/faia230304.2024-06-28
24 P. Yang, X. Jin, Y. Hu, Y. Wang, M. Zhao, M. Papageorgiou and J. Guo, "Integrated control of internal boundaries and signal timing at an isolated intersection for lane-free traffic of CAVs," in 26th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2023), Bilbao, Spain, 2023, doi: 10.1109/ITSC57777.2023.10422679.2024-06-28
25 M. Malekzadeh, D. Troullinos, I. Papamichail, M. Papageorgiou, and K. Bogenberger, “Internal boundary control in lane-free automated vehicle traffic: Comparison of approaches via microscopic simulation,” Transp. Res. Part C Emerging Technol., 2023, doi: j.trc.2023.104456.2024-06-28
26 D. Theodosis, I. Karafyllis, G. Titakis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, “A nonlinear heat equation arising from automated-vehicle traffic flow models,” J. Comput. Appl. Math., 2023, doi: 10.1016/j.cam.2023.115443.2024-06-28
27 P. Typaldos and M. Papageorgiou, “Modified dynamic programming algorithms for GLOSA systems with stochastic signal switching times,” Transp. Res. Part C Emerging Technol., 2023, doi: 10.1016/j.trc.2023.104364.2024-06-28
28 I. Karafyllis and M. Papageorgiou, “A particle method for 1‐D compressible fluid flow,” Stud. Appl. Math., 2023, doi: 10.1111/sapm.12623.2024-06-28
29 A. Karalakou, D. Troullinos, G. Chalkiadakis and M. Papageorgiou, “Deep reinforcement learning reward function design for autonomous driving in lane-free traffic,” Systems, vol. 11, no. 3, Mar. 2023, doi: 10.3390/systems11030134.2024-06-28
30 D. Theodosis, I. Karafyllis, and M. Papageorgiou, “Cruise controllers for lane-free ring-roads based on control Lyapunov functions,” J. Franklin Inst., 2023, doi: 10.1016/j.jfranklin.2023.02.003.2024-06-28
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...