Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 5638 αποτελέσματα
16 S. Angilella, M. Doumpos, S. Mazzù and C. Zopounidis, “The relationship between the risk of failure and the global systemic importance of banks: a multicriteria evaluation approach,” J. Oper. Res. Soc., vol. 74, no. 10, pp. 2109–2123, Oct. 2023, doi: 10.1080/01605682.2022.2129479.2024-02-22
17 E. A. R. de Campos, I. C. de Paula, C. S. T. Caten, K. P. Tsagarakis and J. L. D. Ribeiro, “Logistics performance: critical factors in the implementation of end-of-life management practices in the pharmaceutical care process,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 30, no. 11, pp. 29206–29228, Mar. 2023, doi: 10.1007/s11356-022-24035-z.2024-02-22
18 Κωνσταντίνος Σιγάλας, "Συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα εμπορικά πλοία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-21
19 Θωμάς Κοντογιάννης, "Μοντελοποίηση και προσομοίωση κυψέλης καυσίμου τύπου PEM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-20
20 Θεόδωρος Φούκης, "Προσομοίωση της ροής γύρω από περιστρεφόμενο τροχό οχήματος Formula Student", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-19
21 A. D. Kosta, K. M. Keramitsoglou and K. P. Tsagarakis, “Exploring the effect of environmental programs on primary school pupils’ knowledge and connectedness toward nature,” SAGE Open, vol. 12, no. 4, Oct. 2022, doi: 10.1177/21582440221140288.2024-02-16
22 T. A. Tsalis, M. Terzaki, D. Koulouriotis, K. P. Tsagarakis and I. E. Nikolaou, “The nexus of United Nations' 2030 Agenda and corporate sustainability reports,” Sustain. Dev., vol. 31, no. 2, pp. 784–796, Apr. 2023, doi: 10.1002/sd.2419.2024-02-16
23 Μιχαήλ Δαρατσιανός, "Ανάπτυξη μεθευρετικού αλγορίθμου για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με σκοπό την μείωση των ρύπων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-16
24 Κατσούλης Στυλιανός, "Νευροασαφές σύστημα πρόβλεψης των τιμών της Ενέργειας", Diploma Work, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Chania, Greece, 20232024-02-16
25 Σταυρούλα Καμπύλη, "Συγκριτική αξιολόγηση της φορητότητας της απόδοσης σε ετερογενείς υπολογιστικές πλατφόρμες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-16
26 G. Androulakis, T. Kontogiannis and S. Malakis, “Task complexity and operational risk management in military aviation,” Ergonomics, vol. 66, no. 10, pp. 1549–1564, Oct. 2023, doi: 10.1080/00140139.2022.2157049.2024-02-15
27 N. Glaveli, P. Manolitzas, S. Palamas, C. Liassidis and E. Grigoroudis, “Breaking the curse: extracting strategic directions for hotel industry in Wuhan from TripAdvisor quantitative rating,” Anatolia, vol. 34, no. 2, pp. 275–279, Apr. 2023, doi: 10.1080/13032917.2022.2051194.2024-02-15
28 E. Doundoulakis, S. Papaefthimiou, and I. Sitzimis, “Environmental impact assessment of passenger ferries and cruise vessels: the case study of Crete,” Eur. Transp., no. 87, June 2022, doi: 10.48295/ET.2022.87.2.2024-02-15
29 Παύλος Βουρβαχάκης, "Η σημασία των διαστάσεων περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης στην αξιολόγηση του κινδύνου πτώχευσης των επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-13
30 Γεωργία Γεωργιουδάκη, "Μέτρηση ικανοποίησης χρηστών από μέσα κοινωνικής δικτύωσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-13
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...