Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 5687 αποτελέσματα
31 Δήμητρα Τσούμπα, "Χρηματοοικονομική Ανάλυση μεγάλης ελληνικής καπνοβιομηχανίας.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-11
32 Ευάγγελος Ψημένος, "Επίλυση προβλημάτων σχεδιασμού και λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων με χρήση υπολογιστικών φύλλων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-11
33 Ιωάννης Δερλός, "Η βιομηχανική κάνναβη ως πρώτη ύλη παραγωγής προϊόντων και καυσίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-11
34 Βασιλική Καρβελά, "Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-08
35 Ιωάννης Μποζιονέλος, "Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας των χωρών της ΕΕ με χρήση μη παραμετρικών μεθόδων.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-07
36 Νικόλαος Γεράκης, "Το χρηματοοικονομικό κόστος μετάβασης στην πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-07
37 A. Grigoriadis, G. Andrianaki, I. Fitilis, V. Dimitriou, E. l. Clark, N. A. Papadogiannis, E. P. Benis and M. Tatarakis, “Improving a high-power laser-based relativistic electron source: the role of laser pulse contrast and gas jet density profile,” Plasma Phys. Control. Fusion, vol. 64, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.1088/1361-6587/ac4b06. 2024-03-06
38 B. Charalambidi, P. Koutsianitis, S. M. Motsa, G. Tairidis, A. Kasampali, G. Drosopoulos, M. Stavroulaki, and G. Stavroulakis, “Modelling, identification and structural damage investigation of the Neoria monument in Chania,” Dev. Built Environ., vol. 10, May. 2022, doi: 10.1016/j.dibe.2022.100069.2024-03-06
39 Ελένη-Θεοδοσία Νικολιδάκη, "Οδική μεταφορά επικίνδυνων υλικών στην Ελλάδα ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-06
40 Παύλος-Γεώργιος Μιχαλάκης, "Αλγόριθμος βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών για το ανοιχτό-κλειστό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-06
41 I. Fitilis, A. Grigoriadis, I. Tazes, S. Petrakis, G. Andrianaki, V. Dimitriou, E. Bakarezos, E. P. Benis, I. Tsiapa, Τ. Boursianis, G. Kalaitzakis, G. Bontzos, D. A. Liakopoulos, E. Pappas, E. T. Detorakis, E. L. Clark, T.G. Maris, N.A. Papadogiannis and M. Tatarakis “Polymer-gel radiation dosimetry of laser-based relativistic electron sources for biomedical applications: first qualitative results and experimental challenges,” Front. Phys., vol. 10, Apr. 2022, doi: 10.3389/fphy.2022.727511.2024-03-05
42 Γεώργιος Παρούσης, "Τμηματοποίηση αγοράς με χρήση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων και πολυκριτήριας ανάλυσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-05
43 Δημήτριος-Στυλιανός Βαγιωνάκης, "Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-05
44 A. Klothakis, H. Quintanilha, S. S. Sawant, E. Protopapadakis, V. Theofilis and D. A. Levin, “Linear stability analysis of hypersonic boundary layers computed by a kinetic approach: a semi-infinite flat plate at 4.5≤M∞≤9,” Theor. Comput. Fluid Dyn., vol. 36, no. 1, pp. 117–139, Jan. 2022, doi: 10.1007/s00162-021-00601-y.2024-03-04
45 S. Tapkin, E. Tercan, S. M. Motsa, G. Drosopoulos, M. Stavroulaki, E. Maravelakis, and G. Stavroulakis, “Structural investigation of masonry arch bridges using various nonlinear finite-element models,” J. Bridge Eng., vol. 27, no. 7, July 2022, doi: 10.1061/(asce)be.1943-5592.0001870.2024-03-04
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...