Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 4546-4560 από 5769 αποτελέσματα
4546 Μαρίλια Μαρκολέφα, "Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού διερεύνηση των πολιτικών & πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και προσαρμογή τους στην τρέχουσα οικονομική κρίση", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4547 Φλωρεντία Σωτηρίου, "Χρήση συντονισμένων στηλών υγρού απόσβεσης για τον έλεγχο σεισμικής απόκρισης κατασκευών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4548 Βασίλειος Πατσίκας, "Μελέτη και σχεδίαση πλαισίου αυτοκινήτου με CAD και ανάλυση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4549 Χρύσανθος Πιθαρούλης, "Τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας σε διαδικασίες πολλαπλών σταδίων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4550 Κωνσταντίνος Μπροτζάκης, Στυλιανός Σπυριδάκης, "Επίδραση στρατηγικών φραιζαρίσματος στην προκύπτουσα τραχύτητα επιφάνειας σε κατεργασία φραιζαρίσματος ΑΙ7075-Τ6", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4551 Τρύφωνας Ανδρικόπουλος, "Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4552 Αρετή Σατόγλου, "Μελέτη εύρεσης και σύγκρισης ιδιοσυχνοτήτων για δυο κυκλικά κυλινδρικά κελύφη", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4553 Γεώργιος Πάντος, "Μελέτη συστημάτων παραγωγής ενός σταδίου, των οποίων τα προϊόντα έχουν πεπερασμένη διάρκεια ζωής και στοχαστικούς χρόνους παραγωγής, που ακολουθούν την κατανομή Coxian-2", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4554 Γεώργιος Χουζούρης, "Περιγραφή τεχνολογίας RFID. Εξέταση περίπτωση Πολεμικής Αεροπορίας. Πιλοτική εφαρμογή", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4555 Μαρία - Στυλιανή Αναστασάκη, "Προσομοίωση ανεμογεννήτριας σε Matlab-Simulink", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4556 Μαρία Κοβάνη, "Μελέτη δυναμικών χαρακτηριστικών καμπάνας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4557 Ελευθερία Κουδιγκέλη-Δαλάκη, "Πρόβλεψη τιμών μετάλλων με νευρωνικά και νευρο-ασαφή συστήματα", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
4558 Γεώργιος Σαχίν, "Μελέτη της επίδρασης της διατύπωσης ερωτημάτων στο σφάλμα προκατάληψης σε δημοσκοπήσεις", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
4559 Ανδρέας Μανινάκης, "Επίλυση του προβλήματος χωροθέτησης εγκαταστάσεων και δρομολόγησης οχημάτων με τη χρήση μιμητικών αλγορίθμων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
4560 Θεολόγος Αναγνωστάκης, "Αξιολόγηση περιβαλλοντικής αποδοτικότητας με τη μέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
Pages: |...299 |300 |301 |302 |303 | 304 |305 |306 |307 |308 |309 |...