Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 4576-4590 από 5641 αποτελέσματα
4576 Μαρία-Ελένη Σταματάκη, "Διασύνδεση τριαξονικού κέντρου κατεργασίας με το σύστημα CAD/CAM Pro/Manufacture", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4577 Ηλίας Αργυρός, "Προσομοίωση κατεργασίας αποφλοίωσης οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση βασισμένη σε σύστημα CAD", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4578 Χρυσάνθη Στρατάκη, "Μεθευρετικός αλγόριθμος για την επίλυση του σύνθετου προβλήματος χωροθέτησης εγκαταστάσεων και δρομολόγησης οχημάτων (Location Routing Problem)", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4579 Πέτρος Λιονάκης, "Χρήση και περιγραφή συστήματος CAD στην προκατασκευή με οπλισμένο σκυρόδεμα και εφαρμογή σε διώροφη ξενοδοχειακή μονάδα", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4580 Κωνσταντίνος Μουτσιούλης, "Πηγές χρηματοδότησης και αξιολόγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4581 Μιχαήλ Αλεβίζος, "Αξιολόγηση και κατάταξη των εταιρειών του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4582 Γρηγόρης Σπυριδάκος, "Πρόβλεψη τιμής πετρελαίου χρησιμοποιώντας το νεύρο-ασαφές σύστημα (ANFIS)", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4583 Αντρέας Ορφανού, "Στοχαστική προσομοίωση και υπολογισμός εδράνων ανεμογεννήτριας για βελτιστοποίηση σεναρίου αντικατάστασης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4584 Π Παπαχρήστου, "Inventory theory and algorithms for S,s policies", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1990.2014-03-24
4585 Αντώνιος Μποτωνάκης, "Διείσδυση νέων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4586 Γεώργιος Παναγιωτάκης, "Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των χημικών βιομηχανιών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4587 Νικόλαος Μητριτσάκης, "Εφαρμογή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4588 Χρήστος Καραφεϊζης, "Παραμετρική διερεύνηση συστήματος ενεργών αναρτήσεων με συστήματα ασαφούς λογικής", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4589 Νίκος Σαμαρίτης, "Κριτήρια αξιολόγησης της διαδικτυακής διαφήμισης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
4590 Μαρία Πέτρου, "Σχεδίαση για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
Pages: |...301 |302 |303 |304 |305 | 306 |307 |308 |309 |310 |311 |...