Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 4666-4680 από 5528 αποτελέσματα
4666 Ευαγγελία Ευαγγελινάκη, "Εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4667 Ηλίας Νταής, "Ολική βελτιστοποίηση αποθεμάτων και πωλήσεων σε σύστημα παραγωγής με δύο τύπους πελατών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4668 Γεώργιος Κλεισιάρης, "Εύρεση πληροφοριών για ανάλυση και αξιολόγηση της δραστηριότητας μιας επιχείρησης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4669 Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, "Μελέτη επαγγελματικού κινδύνου στο ελασματουργείο Ναυστάθμου Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4670 Δημήτριος Πάλλας, "Εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μετασχματιστών υψηλής ενεργειακής απόδοσης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4671 Ερίων Λίτσος, "Ανάπτυξη μεθοδολογίας και λογισμικού για τη σχεδίαση μετασχηματιστών ισχύος με ελάχιστο αριθμό παραμέτρων εισόδου", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
4672 Σάββας Παρασκευόπουλος, "Επαγρύπνηση - εκτίμηση κινδύνων - αμυντική οδήγηση", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4673 Κυριάκος Αναστασίου, "Σύγκριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γλωσσών μοντελοποίησης IDFE0 και e-EPC", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4674 Αναστασία Σπηλιοπούλου, "Έλεγχος ροής οχημάτων σε περιοχή διοδίων αυτοκινητόδρομου", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4675 Αθηνά Παπαγιάννη, "Πρόβλεψη της πτώχευσης στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις μέσα από στατιστικές και νοήμονες τεχνικές-μοντέλα για την εκτίμηση του κινδύνου πτώχευσης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4676 Χρυσή Μινουδάκη, "Πρόβλεψη κατανάλωσης νερού στο Ν.Χανίων χρησιμοποιώντας το νεύρο-ασαφές σύστημα", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4677 Νικόλας Δημητρουλάκης, "Ενοποίηση διοικητικών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4678 Χρήστος Μπασδέκης, "Έλεγχος υπογείων επιφανειακών και πόσιμων υδάτων περιοχής Γρεβενών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4679 Μιχαήλ Κατζουράκης, "Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδος διήθησης - αμμοδιύλισης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
4680 Δημήτριος Κυλερτζής, "Ανάλυση και κατασκευή ενός πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
Pages: |...307 |308 |309 |310 |311 | 312 |313 |314 |315 |316 |317 |...